Informacje

energia / autor: pixabay
energia / autor: pixabay

Co z cenami energii w 2023 roku? Rząd planuje program

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 27 czerwca 2023, 09:28

    Aktualizacja: 27 czerwca 2023, 09:53

  • 0
  • Powiększ tekst

Rząd planuje przyjęcie uchwały w sprawie programu wsparcia dla przemysłu energochłonnego w związku z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r., wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Budżet programu na I poł. br. wynosi 2,495 mld zł, a na kolejne dwa kwartały po 1,245 mld zł. Podjęcie uchwały planowane jest jeszcze w czerwcu.

Celem programu jest łagodzenie negatywnych skutków wzrostu cen energii elektrycznej i gazu ziemnego. Wzrost tych cen stanowi zagrożenie dla dalszej działalności przedsiębiorstw, szczególnie przemysłowych przedsiębiorstw energochłonnych, a więc takich, dla których koszty energii elektrycznej stanowią dużą część wszystkich kosztów operacyjnych. Firmy te są również najbardziej narażone na konkurencję z zagranicy, a w szczególności z państw, w których nie funkcjonują systemy redukcji emisji gazów cieplarnianych lub są one mało restrykcyjne - czytamy w wykazie.

Program ma na celu zmniejszenie efektywnych kosztów produkcji przemysłowych firm energochłonnych, a tym samym umożliwienie im utrzymania wyższej produkcji i niższych cen niż w przypadku braku wsparcia, podano także.

O pomoc będzie mógł ubiegać się przedsiębiorca, który spełnia warunek energochłonności (koszty energii elektrycznej i gazu ziemnego stanowiły co najmniej 3% jego wartości produkcji w 2021 r.) oraz uzyskuje większość przychodu lub wartości produkcji z działalności w jednej lub wielu podklasach PKD zawartych w sekcjach B i C.

Dopuszcza się również wystąpienie o pomoc na podstawie kosztów ponoszonych przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa. W takim przypadku kwotę pomocy oblicza się wyłącznie od kosztów poniesionych na gaz ziemny i energię elektryczną przez tę zorganizowaną część przedsiębiorstwa, wskazano.

Wnioski będą składane za trzy rozdzielne okresy - pierwsze półrocze, trzeci kwartał i czwarty kwartał 2023 r. Budżet programu podzielony jest proporcjonalnie - w pierwszym okresie, po uwzględnieniu kosztów Operatora Programu, wynosi on 2,495 mld zł, a w kolejnych dwóch po 1,245 mld zł.

Wysokość przyznanej pomocy wynika z kosztów poniesionych przez wnioskodawcę na zakup gazu ziemnego i energii elektrycznej w kolejnych kwartałach 2023 r. obliczanych jako iloczyn różnicy średniej ceny brutto za jednostkę zużytą przez beneficjenta w okresie wnioskowanym (w PLN/MWh) i średniej ceny brutto za jednostkę zużytą przez beneficjenta w 2021 r. (w PLN/MWh) pomnożonej razy 1,5 oraz ilości MWh energii elektrycznej i gazu ziemnego nabytej od dostawców zewnętrznych i zużytej przez beneficjenta jako konsumenta końcowego w okresie kwalifikowalności.

Kwota pomocy nie może przekroczyć maksymalnego limitu. Dla wszystkich przedsiębiorstw, które kwalifikują się do programu - czyli energochłonnych firm - limit ten wynosi 50% kosztów kwalifikowanych do 4 mln euro. Z limitu mogą skorzystać firmy, które prowadzą przeważającą działalność w branżach wskazanych na liście w programie według kodów PKD i PRODCOM. Są to branże określone przez Komisję Europejską jako szczególnie narażone na utratę konkurencyjności względem firm spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Drugim warunkiem jest przedstawienie do końca I kwartału 2024 r. przez wnioskodawcę planu zwiększenia efektywności energetycznej, opracowanego na podstawie audytu energetycznego, którego koszty realizacji wyniosą co najmniej 30% otrzymanej pomocy.

Limit pomocy dla tych firm wynosi 40% kosztów kwalifikowanych do 20 mln euro, które są podzielone na okresy, podobnie do budżetu programu. Za pierwsze półrocze pomoc nie może przekroczyć 10 mln euro, a po trzecim kwartale łączna uzyskana pomoc nie może przekroczyć 15 mln euro. Po uwzględnieniu pomocy otrzymanej w zwiększonym limicie, wskaźnik EBITDA przedsiębiorstwa za 2023 r. nie może przekraczać 70% swojej wartości za rok 2021.

W związku z przyjęciem ustawy z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, zgodnie z którą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa są uprawnione do zakupu energii elektrycznej po ustalonej cenie maksymalnej, przedsiębiorcy objęci ww. ustawą mogą wnioskować o pomoc jedynie z tytułu kosztów zakupu gazu ziemnego, podkreślono.

Czytaj też: Reuters: Oto dlaczego Intel wybrał Polskę

Czytaj też: Co dalej z wakacjami kredytowymi?

ISBnews, jb

Powiązane tematy

Komentarze