Informacje

www.sxc.hu
www.sxc.hu

Prezydent podpisał pakt fiskalny

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 25 lipca 2013, 12:52

  • 0
  • Powiększ tekst

Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej wprowadza mechanizmy dyscypliny finansów publicznych w krajach strefy euro.

Dzięki postanowieniom dokumentu, państwa łamiące tę dyscyplinę, będą narażone na kary finansowe.

Polska, tak jak i inne kraje, które nie przyjęły wspólnej waluty, a podpisały się pod Paktem, jest związana tylko częścią jego postanowień. Daje on nam prawo do uczestniczenia w szczytach strefy euro dotyczących konkurencyjności oraz w spotkaniach związanych z wdrażaniem postanowień Paktu.

Pakt fiskalny został podpisany w marcu 2012 roku, przez przywódców 25 krajów UE. Umowy tej nie podpisały Wielka Brytania i Czechy.

Jak podkreślono w komunikacie Kancelarii Prezydenta, dzięki paktowi fiskalnemu "przedstawiciele polskich władz będą mogli uczestniczyć w szczytach strefy euro dotyczących konkurencyjności oraz w spotkaniach związanych z wdrażaniem postanowień paktu". "W ocenie Kancelarii Prezydenta postanowienia paktu nie zmieniają kompetencji władczych instytucji unijnych i nie ustanawiają kompetencji wyłącznych UE" - napisano w komunikacie.

W marcu posłowie i senatorowie PiS złożyli do Trybunału Konstytucyjnego wnioski, w których domagali się zbadania zgodności z konstytucją samego paktu oraz ustawy z 20 lutego 2013 r. o jego ratyfikacji.  Uważali, że pakt ogranicza kompetencje Sejmu i rządu, ingeruje w uprawnienia narodu polskiego wynikające z konstytucji, jest niezgodny z zasadą suwerenności w zakresie prawa narodu polskiego do określania swoich interesów politycznych oraz z zasadą dobra wspólnego, a także uszczupla zakres kompetencji Trybunału Konstytucyjnego, tworzy nową kompetencję Trybunału Sprawiedliwości w obszarze prawa polskiego.

W maju Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie w sprawie zgodności z konstytucją paktu fiskalnego. Powodem umorzenia było to, że PiS złożył wniosek w momencie, gdy pakt nie był jeszcze częścią obowiązującego porządku prawnego w Polsce. Trybunał przypomniał, że umowa międzynarodowa stanowi część "krajowego porządku prawnego" dopiero wówczas, gdy zostanie ratyfikowana przez prezydenta.

Poseł PiS Krzysztof Szczerski zapowiedział w rozmowie z PAP, że PiS ponownie złoży skargę do TK ws. paktu. "Dziękujemy prezydentowi, że umożliwia nam złożenie skargi" - podkreślił. Szczerski zaznaczył, że będzie ona zawierała te same argumenty dotyczące niekonstytucyjności zapisów paktu, co poprzednia.

Bronisław Komorowski mówił po umorzeniu przez TK postępowania ws. paktu fiskalnego, że znikła przesłanka wstrzymująca przed podpisaniem aktu ratyfikacji. "Znikła ważna wątpliwość, jaką był jeszcze nieogłoszony wyrok Trybunału Konstytucyjnego. (...) A więc z mojego punktu widzenia jedyna istotna przesłanka wstrzymująca mnie przed podpisaniem, zniknęła. Zamierzam to zrobić w normalnym trybie, z głębokim przekonaniem" - mówił wówczas prezydent.

mc/ Polskie Radio/ as/

Powiązane tematy

Komentarze