Informacje

autor: www.sxc.hu
autor: www.sxc.hu

Policja po nowemu

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 23 listopada 2018
  • 09:25
  • 0
  • Tagi: gospodarka Policja Prawo
  • Powiększ tekst

Pokrywanie kosztów zakwaterowania policjanta przeniesionego do służby w innej miejscowości przez cały okres służby zakłada projekt nowelizacji ustawy o policji, którego przyjęcie zarekomendowała w piątek sejmowa komisja administracji i spraw wewnętrznych.

Obecnie koszty zakwaterowania policjanta przeniesionego z urzędu do służby w innej miejscowości, który w poprzednim miejscu pełnienia służby nie zwolnił zajmowanego lokalu mieszkalnego, pokrywane są ze środków budżetowych policji nie dłużej niż przez dwa lata od dnia przydzielenia tymczasowej kwatery.

W piątek na posiedzeniu sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych odbyło się pierwsze czytanie komisyjnego projektu nowelizacji ustawy o policji. Za przyjęciem projektu nowelizacji głosowało 22 posłów, 2 wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw.

Według obowiązujących przepisów policjantowi przeniesionemu z urzędu do służby w innej miejscowości, który w poprzednim miejscu pełnienia służby nie zwolnił zajmowanego domu lub mieszkania, można przydzielić tymczasową kwaterę według przysługujących norm, bez uwzględnienia zamieszkałych z nim członków rodzin. Koszty zakwaterowania pokrywane są z budżetu policji przez okres do dwóch lat od dnia przydzielenia tymczasowej kwatery.

W efekcie aktualny stan prawny w sposób niedostateczny chroni interesy policjantów przeniesionych z urzędu do służby w innej miejscowości, którym przydzielono tymczasową kwaterę albowiem koszty zakwaterowania pokrywane są ze środków budżetowych policji jedynie przez ograniczony okres” - czytamy w uzasadnieniu do proponowanej nowelizacji ustawy.

Zmiana zakłada, by koszty zakwaterowania były pokrywane przez policję przez cały okres pełnienia służby w danej miejscowości. Pomysłodawcy projektu zwracają bowiem uwagę, że przeniesienie z urzędu policjanta o wysokich kwalifikacjach zawodowych do służby w innej miejscowości wiąże się z ponoszeniem przez niego dodatkowych kosztów wynikających z konieczności pokrywania opłat związanych z zakwaterowaniem w nowym miejscu pełnienia służby.

Z uwagi na fakt, że jednostki policji powinny mieć na względzie maksymalne wykorzystanie rezerw kadrowych na potrzeby służby (w szczególności wiedzy, umiejętności i doświadczenia policjantów posiadających bardzo wysokie kwalifikacje zawodowe), zasadne jest zrekompensowanie policjantom dodatkowych finansowych obciążeń, jakie są następstwem takiej decyzji” - napisano w uzasadnieniu.

Według danych zawartych w uzasadnieniu wejście w życie nowelizacji ustawy wywoła skutki finansowe w pierwszym roku jej obowiązywania w wysokości ponad 1,8 mln zł. W kolejnych latach wysokość kwoty wydatków ponoszonych w związku z wejściem w życie projektowanej regulacji przez policję będzie podobna.

Obecne koszty policji związane z kwestią zakwaterowania policjantów przeniesionych z urzędu do służby w innej miejscowości wynoszą szacunkowo rocznie około 894 tys. zł. Po nowelizacji przepisów koszty te wzrosną do około 2,7 mln zł.

W uzasadnieniu projektu wskazano, że zmiana przepisów nie będzie miała wpływu na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa oraz budżet jednostek samorządu terytorialnego, wywoła natomiast pozytywne skutki społeczne.

Projekt nie ma wpływu na sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

PAP/ as/

Komentarze