Informacje

budowa mieszkań / autor: Pixabay
budowa mieszkań / autor: Pixabay

Więcej osób będzie mogło skorzystać z Mieszkania Plus

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 1 grudnia 2018, 09:05

  • 0
  • Powiększ tekst

Limit dochodów, uprawniających do dopłat do czynszu w Mieszkaniu plus, ma zostać zbliżony do poziomu przeciętnych limitów w Towarzystwach Budownictwa Społecznego - dowiedziała się PAP. Pozwoli to zwiększyć liczbę osób, które będą mogły skorzystać z programu „Mieszkanie na Start”.

Pytany o to wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń potwierdził, że resort „pracuje nad rozwiązaniem, które pozwoli objąć szeroką grupę najemców Mieszkania plus”. Pytany o szczegóły, odpowiedział, że ich „podanie będzie możliwe po zakończeniu wstępnych uzgodnień, co do zakresu koniecznych zmian legislacyjnych”.

Zakładane zmiany mogą zostać wprowadzone w ramach przygotowywanego przez MIiR projektu nowelizacji ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości.

Jedną z proponowanych w ramach tego projektu zmian - w innych ustawach - może być modyfikacja wysokości limitów dochodowych dla osób zainteresowanych otrzymaniem dopłat do czynszu na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. Zmiana ta ma na celu uspójnienie rozwiązań dotyczących warunków dostępu do różnych instrumentów wsparcia mieszkalnictwa.

Nowa wysokość limitów dochodowych byłaby w tym względzie spójna z wysokością limitów stosowanych przy ubieganiu się o mieszkania społeczne czynszowe, powstające przy wsparciu publicznym w ramach programu realizowanego na podstawie ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

Najemcy tych mieszkań mogą być w przyszłości jednymi z beneficjentów programu dopłat do czynszu. Jak podało biuro prasowe MIiR, „wprowadzenie zmiany zwiększającej wysokość limitów dochodowych w ramach programu +Mieszkanie na Start+ nie zostało dotychczas przesądzone przez MIiR”.

Ustawa o dopłatach do czynszu zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Zgodnie z nią dopłaty będą przyznawane najemcom nowych mieszkań objętych współpracą inwestora z gminą, spełniającym ustawowo określone warunki m.in. dochodowe. Zgodnie z obecnym brzmieniem ustawy średni miesięczny dochód netto gospodarstwa domowego najemcy nie może przekroczyć w przypadku singli 60 proc. przeciętnego rocznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej publikowanego przez GUS (w 2017 r. przeciętne wynagrodzenie wynosiło 4271,51 zł).˙Limit 60 proc. jest zwiększany o 30 pkt. proc. na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym. Oznacza to, że w przypadku gospodarstwa dwuosobowego limit wynosi 90 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a w przypadku trzyosobowego - 120 proc.

Dopłaty będą przyznawane maksymalnie na 15 lat. Beneficjenci będą co roku weryfikowani, czy nadal spełniają kryterium dochodowe uprawniające do otrzymywania dopłat. W sytuacji niespełniania tego kryterium wsparcie przestanie być wypłacane. Najemca będzie mógł jednak ponownie ubiegać się o dopłaty, jeśli sytuacja materialna jego gospodarstwa znów się pogorszy, z zastrzeżeniem, że w sumie okres pobierania dopłat przez daną osobę nie może przekroczyć 15 lat.

Dopłaty będą stosowane w przypadku najemców nowych mieszkań. Mogą to być nowo wybudowane mieszkania lub mieszkania w budynku mieszkalnym znajdującym się na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, poddanym remontowi lub przebudowie. Takie rozwiązanie ma zwiększyć liczbę inwestycji mieszkaniowych na wynajem, które wypełniłyby lukę rynkową.

Kryteria społeczne, określające preferencje dla osób ubiegających się o najem mieszkań w ramach programu, ustali rada gminy. Będzie ona mogła wybrać z określonego w ustawie katalogu, komu w pierwszej kolejności będą wynajmowane mieszkania objęte możliwością stosowania dopłat.

Rząd przewiduje, że pierwsze dopłaty zostaną przyznane w 2019 r. Z budżetu państwa na ten cel przewidziano 400 mln zł, w 2020 roku - 800 mln zł, w 2021 roku - 1,2 mld zł, w 2022 roku - 1,6 mld zł, a począwszy od 2023 roku do 2028 roku - 2 mld zł rocznie.

Projekt nowelizacji ustawy o KZN został skierowany do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów. MIiR planuje, że nowelizacja KZN-u wejdzie w życie do końca tego roku.

Na podst. PAP

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze