Informacje

PKN Orlen wdraża program rozwoju biopaliw

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano · 18 grudnia 2018, 12:15

  • 0
  • Tagi: biopaliwa biznes energetyka motoryzacja Orlen
  • Powiększ tekst

PKN Orlen wdraża program rozwoju biopaliw, który obejmie budowę instalacji produkcyjnych, prace badawczo-rozwojowe a także organizację logistyki. Realizacja tych przedsięwzięć związana jest z unijnymi regulacjami, jakie pojawią się w latach 2020-25.

Jak poinformował we wtorek PKN Orlen, „koncern przygotowuje się do wprowadzenia nowelizacji Dyrektywy o Odnawialnych Źródłach Energii, tzw. RED II, zwiększającej znaczenie biopaliw drugiej generacji, wytwarzanych m.in. z alg, słomy oraz innych surowców odpadowych”.

Spodziewamy się wzrostu znaczenia energii odnawialnej w transporcie i traktujemy zapisy Dyrektywy RED II, jako istotny element kształtujący przyszły rynek paliw. Chcemy być do tych zmian optymalnie przygotowani biznesowo. Wdrażając program operacyjny dla biopaliw odpowiadamy z wyprzedzeniem na wyzwania, związane z nowymi regulacjami, które pojawią się w latach 2020-2025 r. - powiedział członek zarządu PKN Orlen ds. korporacyjnych Armen Artwich, cytowany w komunikacie spółki.

PKN Orlen zapowiedział, iż w ramach planowanych przedsięwzięć zamierza „wykorzystać istniejące instalacje rafineryjne w Płocku i Litvinovie do realizacji procesu współuwodornienia na skalę przemysłową”. Proces ten polega na wprowadzeniu olejów roślinnych lub zużytych tłuszczów na instalacje rafineryjne równolegle z frakcjami ropy.

PKN Orlen dodał, że „o przeniesieniu współuwodornienia na skalę przemysłową zadecydował pomyślny przebieg próby technologicznej zrealizowanej we wrześniu 2018 r. w ramach projektu CO-BIO, współfinansowanego ze środków programu Inno-Chem”.

Dzięki temu uzyskiwany olej napędowy zawiera biokomponent HVO - uwodorniony olej roślinny. Biokomponent ten będzie uzupełniał stosowane dotychczas w oleju napędowym estry, które nadal będą w szerokim zakresie wykorzystywane, aż do granicy przewidzianej normami jakości paliwa - wyjaśnił koncern.

Wykorzystując doświadczenia ze współuwodornieniem olejów roślinnych na skalę przemysłową oraz uwzględniając sposób przeniesienia Dyrektywy RED II na grunt polskich regulacji, Orlen podejmie do 2020 r. decyzję o budowie samodzielnej instalacji produkcyjnej HVO. Dodatkowo analizowany jest projekt dotyczący budowy instalacji do produkcji bioetanolu z surowców celulozowych oraz analizowane są inne technologie pozwalające na pozyskanie biokomponentów zaawansowanych - zaznaczyła spółka.

Według PKN Orlen, program rozwoju biopaliw będzie wymagał tam „przygotowania rafinerii do odbioru nowego komponentu oraz zorganizowania logistyki dostaw surowców”

Koncern podkreślił, że systematycznie buduje wiedzę na temat rynku paliw odnawialnych, spodziewając się wzrostu jego znaczenia do 2030 r.

Zaplanowane prace badawczo-rozwojowe obejmują realizację zadań przedwdrożeniowych w zakresie paliw ze zwiększonym udziałem biokomponentu, a także działania o charakterze stricte badawczym, przygotowujące PKT Orlen do dalszych zmian technologicznych i produktowych - oświadczyła spółka.

W 2015 r., w ramach rozwoju technologii biokomponentów paliw, PKN Orlen przystąpił do projektu badawczego austriackiego centrum BIOENERGY 2020+, zajmującego się oceną wykorzystania biomasy w sektorze energetycznym. Jak informował wówczas płocki koncern, projekt, który przewidywano na 4 lata, dotyczy oceny możliwości wdrożenia technologii produkcji zaawansowanych biopaliw w rafineriach całej grupy kapitałowej spółki - oprócz Polski, także w Czechach.

W lutym tego roku PKN Orlen informował o uruchomieniu w swym zakładzie głównym innowacyjnej stacji doświadczalnej, gdzie będzie rozwijana technologia produkcji biokomponentów pozyskiwanych z glonów olejowych. Do ich wytwarzania wykorzystywane będą wody poprodukcyjne oraz dwutlenek węgla pochodzący z procesów rafineryjnych. Jak oceniał płocki koncern, prowadzony tam projekt „ma szansę wesprzeć realizację nowych wytycznych UE w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych i zwiększania poziomu udziału biopaliw zaawansowanych w paliwach”.

Z kolei w październiku PKN Orlen podał, że we współpracy z Instytutem Chemii Przemysłowej przeprowadził próbę przerobu frakcji ropy z olejami roślinnymi. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii i otrzymanie wysokiej jakości biowęglowodorów jako komponentu oleju napędowego. Spółka wyjaśniła, iż test został przeprowadzony na jednej z instalacji rafineryjnych „będących istotną częścią produkcji olejów napędowych”.

PKN Orlen podał wówczas, że próba została przeprowadzona w ramach realizacji projektu w zakresie badań i rozwoju, który otrzymał w 2017 r. dofinansowanie z programu sektorowego INNOCHEM realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. - głównym celem projektu jest opracowanie własnej, innowacyjnej technologii jednoczesnego przetwarzania frakcji ropy i olejów roślinnych lub tłuszczów zwierzęcych, a efektem ma być otrzymanie wysokojakościowych biowęglowodorów stanowiących komponent oleju napędowego.

SzSz (PAP)

Komentarze