Informacje

Granica / autor: Fratria
Granica / autor: Fratria

Cudzoziemcy wydali w Polsce 12,4 mld złotych

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 27 grudnia 2018, 10:31

  • 0
  • Powiększ tekst

Wydatki cudzoziemców w Polsce ukształtowały się na poziomie ok. 12,4 mld zł, natomiast Polaków za granicą - ok. 7,5 mld zł w III kw. 2018 r. i były wyższe odpowiednio o 6% i o 9,2% w ujęciu rocznym. W stosunku do kwartału poprzedniego wydatki zarówno cudzoziemców, jak i Polaków były również wyższe - odpowiednio o 7,7% i 48,5%, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

W strukturze wydatków poniesionych w Polsce przez cudzoziemców przekraczających lądową granicę w III kw. 2018 r. największy udział miały wydatki przekraczających granicę z Niemcami (46,9%), następnie z Ukrainą (20,3%), Czechami (12,0%), Słowacją (8,4%), Białorusią (6,5%), Litwą (4,3%) i Rosją (1,5%). W przypadku mieszkańców Polski, przekraczających lądową granicę kraju, najwyższe wydatki za granicą ponieśli przekraczający granicę z Niemcami (49,9% ogółu wydatków Polaków przekraczających lądową granicę Polski w III kw. 2018 r.), następnie z Czechami (29,2%), Słowacją (14,9%), Litwą (2,6%), Ukrainą (1,5%), Rosją (1,3%), i Białorusią (0,6%). - czytamy w komunikacie.

W III kw. 2018 r. szacunkowa liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 86,1 mln, z tego 49,2 mln (57,2%) cudzoziemców (nierezydentów) i 36,8 mln (42,8%) Polaków (rezydentów). W III kw. 2018 r. ruch graniczny (z Polski i do Polski) był większy w porównaniu z III kw. 2017 r. o 4,3%. W odniesieniu do III kw. 2017 r. granicę Polski przekroczyło więcej, zarówno cudzoziemców, jak i Polaków odpowiednio o 2,9% i o 6,2%. Około 72,2% ogółu przekroczeń w III kw. 2018 r. dotyczyło granicy lądowej Polski z krajami Unii Europejskiej (UE), 15,7% granicy na lotniskach, 11,3% zewnętrznej granicy lądowej UE i 0,9% morskiej, podał także GUS.

GUS podał także, że cudzoziemcy przekraczający zewnętrzną lądową granicę UE na terenie Polski w III kwartale 2018 r. na zakup towarów nieżywnościowych przeznaczyli 81,8% swoich wydatków, na żywność i napoje bezalkoholowe – 12,1%, a na pozostałe wydatki (usługi) – 5,9%. Spośród artykułów nieżywnościowych największym zainteresowaniem cudzoziemców cieszyły się materiały do budowy, remontu i konserwacji mieszkania lub domu (23,1% wydatków na towary nieżywnościowe), sprzęt RTV i AGD (18,9%) oraz części i akcesoria do środków transportu (12,9%).

Mieszkańcy Polski, przekraczający w III kwartale 2018 r. zewnętrzną lądową granicę UE na terenie Polski, większość (60,0%) wydatkowanych za granicą środków przeznaczyli na zakup towarów nieżywnościowych, głównie paliwa. Znaczny udział w strukturze wydatków Polaków przekraczających granicę zewnętrzną miały pozostałe wydatki (usługi) – 15,0%, natomiast żywność i napoje bezalkoholowe – 7,5% - czytamy dalej.

Cudzoziemcy przekraczający wewnętrzną granicę UE w III kwartale 2018 r. największe wydatki w Polsce ponieśli na towary nieżywnościowe – 52,0%, na pozostałe wydatki (usługi) – 20,7% oraz na żywność i napoje bezalkoholowe – 13,3%. Z kolei, wśród mieszkańców Polski przekraczających omawianą granicę, znaczny udział w strukturze wydatków poniesionych za granicą miały pozostałe wydatki (usługi) – 54,5% i towary nieżywnościowe – 29,5%, a na żywność i napoje bezalkoholowe Polacy przeznaczyli 11,5% swoich wydatków, podano także.

(ISBnews)SzSz

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze