Informacje

tekst sponsorowany / autor: źródło: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
tekst sponsorowany / autor: źródło: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości

Inteligentny monitoring do walki z przestępcami

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 8 stycznia 2019, 14:49

  • 1
  • Powiększ tekst

Inteligentne systemy monitoringu miejskiego skutecznie zniechęcą przestępców do napadów, włamań, kradzieży. Dzięki szybkiej reakcji służb, mieszkańcy poczują się bezpieczniej, nie tylko w domach, ale też na ulicach miast. Metropolie będą dostosowane do potrzeb społeczeństwa, zapewniając zrównoważony dostęp do wszystkich usług. Tak będą wyglądały miasta przyszłości. Konieczność dążenia do wdrażania systemów Smart City to jeden z tematów, jakim zajmowali się uczestnicy projektu badawczego Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

Idea Smart City, czyli inteligentnego miasta zakłada wykorzystanie nowych technologii m.in. w administracji publicznej, czy w celu zarządzania infrastrukturą. Smart City ma na celu poprawę jakości życia w mieście, zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i zrównoważony dostęp do oferowanych usług. To wszystko przy optymalizacji kosztów i energii. Częścią inteligentnych miast jest nowoczesny system zarządzania energią – Smart Energy.

Inteligentne miasta mają charakteryzować się funkcjonalną zabudową, sprawnie działającą komunikacją, dogodnym dostępem do urzędów, sprawnym działaniem służb, które wpływa na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Dodatkowo ważne jest stwarzanie dobrych warunków dla inwestorów i dbanie o środowisko.

Nad rozwojem Smart City jako metodzie, która skutecznie może zapobiegać przestępczości pracowali uczestnicy projektu badawczego IWS „Prawo, gospodarka i technologia na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości”.

Na przykładzie inteligentnego miasta w USA, jaki przedstawiono podczas seminarium, faktycznie przestępczość udało się zmniejszyć – przyznaje dr Tomasz Kowalik, uczestnik projektu „Prawo, gospodarka i technologia na rzecz zwalczania przyczyn przestępczości”. - Przyczyniły się do tego nie tylko technologie, ale także współpraca służb. Potrzebne są sprzężone, wspólne działania.

Miasta smart dzięki inteligentnemu monitoringowi mogą zapobiegać przestępczości (takich jak włamania, kradzieże, napady) i zapewniać mieszańcom większe bezpieczeństwo.

Instytut zaangażował do współpracy w projekcie profesorów z Harvard Business School, Stanford Research Institute, Massachusetts Institute of Technology, China Europe International Business School oraz IESE Business School. Podczas seminariów, przeanalizowali przyczyny, które najczęściej prowadzą do działań przestępczych i analizując rozwiązania zastosowane w innych krajach, starali się znaleźć sposób, by im zapobiegać.

Polska jest stosunkowo bezpiecznym krajem, jednak przy wykorzystaniu zagranicznych praktyk, u nas także można by szybko namierzyć przestępców i reagować od razu – dodaje dr Tomasz Kowalik. - Najważniejszym założeniem inteligentnego monitoringu jest możliwość reagowania w czasie rzeczywistym. Ważne jest też zachęcanie mieszkańców do informowania o takich przestępczych zachowaniach.

W Polsce idea Smart City jest nowością. Najbardziej inteligentnym miastem jest Warszawa. Wiele kolejnych dąży do tego, by przy wykorzystaniu nowych technologii poprawić komfort życia mieszkańców.

  • Idea Smart City sprzyja zrównoważonemu rozwojowi, o rozwój jak i bezpieczeństwo trzeba dbać – zauważa dr. Inż. Tomasz Kisielewicz, uczestnik projektu „Prawo, gospodarka i technologia na rzecz zwalczania przyczyn przestępczości”.

Ważną częścią inteligentnych miast ma być mądre gospodarowanie energią. Zapotrzebowanie na prąd w dużych miastach wciąż wzrasta. Nieodłącznym elementem miast przyszłości będzie więc Smart Energy. To system pozwalający na automatyczne sterowanie urządzeniami. Najbardziej popularne rozwiązania tego typu to np. latarnie uliczne, czy oświetlenie klatki schodowej uruchamiane czujnikiem ruchu. To wszystko ma prowadzić do mniejszego zużycia energii.

Smart Energy to też część Smart City w kontekście aglomeracji, decentralizacja źródeł energii umożliwia lepsze wykorzystywanie energii poprzez ograniczenia stratności. Z drugiej natomiast strony trzeba wziąć pod uwagę zwiększoną niezawodność systemów, co może być czynnikiem determinującym w wyborze rozwiązania nawet przy potencjalnie wyższym koszcie jednostkowym – dodaje dr inż. Kisielewicz.

Rozwój systemów zarządzania energią pomoże walczyć także z nielegalnym poborem prądu. Dzięki inteligentnemu systemowi łatwiej będzie zlokalizować takie punkty. To z kolei przełoży się na ograniczenie wzrostu opłat tzw. stałych z tytułu samego przesyłu energii. Rozwiązania Smart City i Smart Energy mają dużo zalet. Czy jednak uzależnianie funkcjonowania miasta od nowych technologii jest bezpieczne?

Przy wykorzystywaniu technologii przez człowieka zawsze trzeba rozważyć wszystkie konsekwencje, czy Smart City i Smart Energy to tylko aplikacje? Zdecydowanie nie, rozwój tego obszaru może sprzyjać rozwojowi gospodarczemu i tworzeniu nowych miejsc pracy – zapewnia dr inż Kisielewicz.

Powiązane tematy

Komentarze