Informacje

Waldemar Markiewicz, prezes Izby Domów Maklerskich / autor: fot. materiały prasowe
Waldemar Markiewicz, prezes Izby Domów Maklerskich / autor: fot. materiały prasowe

Rynek kapitałowy i wyzwania innowacyjnej gospodarki

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 9 stycznia 2019, 14:41

    Aktualizacja: 9 stycznia 2019, 14:42

  • 0
  • Powiększ tekst

Polski rynek kapitałowy, największy w naszej części Europy, doszedł do krytycznego momentu rozwoju. Kluczowe znaczenie ma teraz wsparcie polityczne i przywództwo na szczeblu rządu -pisze w „Polskim Kompasie 2018” Waldemar Markiewicz, prezes Izby Domów Maklerskich

Rynek kapitałowy to nieodłączny element finansowania wzrostu gospodarczego kraju, jedno z najważniejszych narzędzi unowocześniania gospodarki. Efektywnie funkcjonujący rynek jest źródłem pozyskiwania kapitału potrzebnego przedsiębiorstwom, szczególnie średnim i małym, do realizacji inwestycji oraz miejscem lokowania i pomnażania oszczędności obywateli. Rynek kapitałowy jest jednym z podstawowych źródeł finansowania innowacyjnych, prorozwojowych przedsięwzięć. To właśnie takie projekty w największym stopniu zwiększają produktywność i konkurencyjność gospodarki, tworząc wysokiej jakości miejsca pracy.

Polski rynek kapitałowy, największy w naszej części Europy, doszedł do krytycznego momentu rozwoju: liczba debiutów giełdowych utrzymuje się na niskim poziomie, przypadki wycofywania spółek z obrotu giełdowego zdarzają się nader często i znacząco zmniejszyła się aktywność inwestorów, szczególnie indywidualnych.

Strategia rozwoju rynku kapitałowego 2019–2023

Podczas XVIII Konferencji Izby Domów Maklerskich Ministerstwo Finansów ogłosiło założenia do rządowego projektu Strategii rozwoju rynku kapitałowego w Polsce 2019–2023. Celem projektu jest wspieranie polskiego rynku kapitałowego, który ma służyć budowaniu konkurencyjnej gospodarki i dobrobytu obywateli. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) razem z Ministerstwem Finansów zaangażował się w prace nad budową Strategii rozwoju rynku kapitałowego we współpracy z Komisją Europejską, w ramach europejskiego Programu Wspierania Reform Strukturalnych (SRSP Programme). Strategia będzie się składać z trzech części: analizy problemów, jakie dotykają polski rynek kapitałowy i funkcjonujące na nim podmioty, rekomendacji działań niezbędnych do przezwyciężenia tych barier oraz strategii z długoterminowymi celami w zakresie zmian regulacyjnych i instytucjonalnych. Nowa strategia ma stworzyć warunki do zwiększenia udziału rynku kapitałowego w finansowaniu polskich przedsiębiorstw. Zakończenie pierwszego etapu prac nad przygotowaniem strategii planowane jest na koniec tego roku.

Uczestnicy rynku kapitałowego z nadzieją przyjęli inicjatywę Ministerstwa Finansów. System finansowy nie przybiera automatycznie kształtu optymalnego dla danej struktury gospodarki. Znaczenie mają czynniki natury politycznej, które kształtują zasady funkcjonowania całego systemu finansowego. Krytyczne znaczenie dla rozwoju rynku kapitałowego w Polsce ma więc wsparcie polityczne i przywództwo na szczeblu rządu. I takie wsparcie widzimy w obecnych działaniach rządu. W ramach postulatów uczestników panelu podnoszono konieczność powołania ministra odpowiedzialnego za wdrożenie opracowanej strategii i jej dalszą realizację.

Wyzwania dla rozwoju rynku kapitałowego w Polsce

W obszarze wyzwań dla rozwoju rynku akcentuje się potrzebę wzmocnienia krajowej branży domów i biur maklerskich, które wspierają polskie przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu kapitału na rozwój i krajowych inwestorów. Konieczne jest stworzenie konkurencyjnych warunków rozwoju branży papierów wartościowych w Polsce. Obecnie, poprzez nieadekwatne i nieproporcjonalne rozwiązania regulacyjne, mamy na rynku problem strukturalny, który wymaga pilnych zmian: branża maklerska od kilku lat na swojej działalności podstawowej ponosi straty, podczas gdy instytucje partnerskie wykazują rosnące zyski. Żeby to naprawić, potrzebna jest świadoma współpraca branży maklerskiej z regulatorem i nadzorcą. Dodatkowo giełda jako instytucja infrastrukturalna powinna przede wszystkim pełnić swoją funkcję infrastruktury rynku finansowego i służyć wszystkim jego uczestnikom, w tym przede wszystkim domom maklerskim, bo to one pośredniczą w pozyskiwaniu kapitału przez przedsiębiorstwa i zachęcają inwestorów do inwestycji na parkiecie w Warszawie. Giełda powinna się skupić na swojej podstawowej działalności infrastruktury rynku publicznego i tu świadczyć satysfakcjonujący serwis w konkurencyjnych cenach.

Waldemar Markiewicz, prezes Izby Domów Maklerskich

Wydanie „Polskiego Kompasu 2018” dostępne jest na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika

Powiązane tematy

Komentarze