Informacje

autor: Tekst sponsorowany
autor: Tekst sponsorowany

Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 14 stycznia 2019, 13:07

  • 0
  • Powiększ tekst

Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości to ważny moment do refleksji nad kondycją polskiego społeczeństwa, jego analizą w aspekcie historycznym oraz najważniejszymi zadaniami i wyzwaniami w przyszłości

W ciągu 100 lat od odzyskania niepodległości, a w szczególności trzech ostatnich dekad, nasz kraj przechodził różne zmiany ustrojowe i gospodarcze. Jaki to miało wpływ na współczesnego Polaka, jego rodzinę, jakość życia czy środowisko naturalne? Czy uniwersalne wartości tworzące tożsamość narodową, jak dążenie do wolności, poszanowanie godności i praw człowieka oraz solidarność, są aktualne i nadal bliskie polskiemu społeczeństwu? Czy większej dostępności dóbr materialnych towarzyszy rozwój wartości duchowych? Jakie jest miejsce Polski w Europie w obliczu dynamicznych zmian na naszym kontynencie? Warto, aby te ważne dla Polski kwestie poddać szerokiej analizie.

Dlatego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Radą ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski uczciło doniosły dla Polski jubileusz debatą nad kluczowymi dla polskiego społeczeństwa zagadnieniami z zakresu życia publicznego, gospodarczego, politycznego, społecznego i kulturalnego. Biorąc pod uwagę istotną rolę Kościoła w dziejach Polski, pomysłodawcy przyjęli także perspektywę Katolickiej Nauki Społecznej.

W ramach projektu „Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości” zaplanowano cykl dziesięciu spotkań: dziewięć ogólnopolskich naukowych konferencji tematycznych w najważniejszych ośrodkach akademickich Polski oraz międzynarodowy kongres w Krakowie.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej objął debaty honorowym patronatem, a w skład Komitetu Honorowego wchodzą ze strony państwowej: marszałek Sejmu, marszałek Senatu oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego, ze strony kościelnej: nuncjusz apostolski w Polsce, Prezydium Konferencji Episkopatu Polski, prymas Polski oraz przewodniczący Rady ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski. Koordynatorem merytorycznym jest Akademia Ignatianum w Krakowie.

W spotkaniach aktywnie uczestniczą przedstawiciele świata nauki, środowisk rządowych, samorządowych i organizacji pozarządowych, ludzie kultury, polityki i przedsiębiorczości, a także osoby zajmujące się edukacją oraz studenci. Cykl rozpoczął się w marcu 2018 r. dyskusją o możliwościach rozwoju współczesnej polskiej rodziny, dzisiejszego kształtu właściwego jej dobra wspólnego, jakości życia oraz jej miejsca i funkcji w państwie czy społeczeństwie.

Podczas kolejnych spotkań poruszane były tematy związane m.in. z pracą, przedsiębiorczością i społecznym wymiarem gospodarki rynkowej; postawą obywatelską i patriotyzmem; pielęgnowaniem i przekazywaniem kolejnym pokoleniom wartości związanych z wolnością; suwerennością i praworządnością; ekologią; solidarnością społeczną i zrównoważonym rozwojem; godnością i sprawiedliwością społeczną; Europą i pojednaniem oraz kulturą i tożsamością.

Ostatnia konferencja, zorganizowana 14 stycznia 2019 r. na Uniwersytecie Poznańskim, poświęcona jest prawom i obowiązkom człowieka jako osobie ludzkiej, a w szczególności dzisiejszemu rozumieniu człowieczeństwa i jego fundamentu – niezbywalnej, nienaruszalnej godności osoby ludzkiej; żywionym przez nas wartościom i akceptowanym wzorcom zachowań; moralności, jej źródłom i obowiązywalności; wolności i jej granicom; odpowiedzialności „wobec” i „za” drugiego człowieka; a także temu, co nas łączy lub może łączyć nie tylko jako obywateli odrodzonej Polski, lecz po prostu jako ludzi dzielących polską i europejską codzienność.

Zwieńczeniem cyklu konferencji jest międzynarodowy kongres podejmujący problematykę przyszłości Europy, który odbędzie się 29 kwietnia 2019 r. w Krakowie.

Więcej informacji o projekcie – www.polonia-restituta.pl.

Powiązane tematy

Komentarze