Informacje

kontenery / autor: Pixabay
kontenery / autor: Pixabay

Słabsze prognozy dla światowej gospodarki

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 21 stycznia 2019, 15:34

  • 1
  • Powiększ tekst

Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył prognozy wzrostu światowego PKB na 2019 r. o 0,2 pkt proc., do 3,5 proc., a w 2020 r. o 0,1 pp. do 3,6 proc. - wynika ze styczniowej edycji World Economic Outlook.

Obniżenie prognoz uzasadniono m.in. spowolnieniem w Europie oraz trwającymi konfliktami handlowymi.

Rewizja w dół po części odzwierciedla słabszą dynamikę wzrostu gospodarczego w drugiej połowie 2018 r. - w tym w Niemczech, po wprowadzeniu nowych standardów emisji spalin, i we Włoszech, gdzie ryzyko związane z długiem państwowym i finansowym wpłynęło negatywnie na popyt krajowy i obniżyło nastroje na rynkach finansowych. Recesja w Turcji będzie głębsza niż oczekiwano - napisano w raporcie.

W raporcie dodano, że to kolejna rewizja w dół - w październiku obniżenie prognoz uzasadniano wprowadzaniem barier celnych między USA a Chinami. Według prognoz, w 2019 r. dynamika wzrostu światowego PKB będzie najniższa od trzech lat.

MFW ocenia, że bilans ryzyk dla prognoz światowego wzrostu w krótkim terminie przechyla się w kierunku negatywnych.

Eskalacja napięć handlowych (…) pozostaje kluczowym ryzykiem dla prognoz. Warunki finansowe ulegają zaostrzeniu od jesieni. Szereg czynników wyzwalających poza eskalacją napięć handlowych może spowodować dalsze pogorszenie nastrojów związanych z ryzykiem, co będzie miało niekorzystny wpływ na wzrost, zwłaszcza biorąc pod uwagę wysoki poziom długu publicznego i prywatnego – ocenia MFW.

Wśród takich ryzyk MFW wymienia wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez porozumienia oraz większe od oczekiwań spowolnienie gospodarcze w Chinach. Wspomina się także o czynnikach ryzyka dla wzrostu światowego PKB, takich jak przedłużające się zawieszenie rządu federalnego USA i napięcie geopolityczne na Bliskim Wschodzie oraz we Wschodniej Azji. Jako ryzyka długoterminowe wskazano zmiany klimatyczne i utratę zaufania do partii politycznych oraz innych instytucji.

Zwiększona niepewność w polityce handlowej oraz obawy dotyczące dalszej eskalacji konfliktów mogą obniżyć inwestycje przedsiębiorstw, zakłócić łańcuchy dostaw i spowolnić wzrost wydajności. Wynikające z tego pogorszenie perspektyw rentowności przedsiębiorstw może pogorszyć nastroje na rynkach finansowych i spowolnić wzrost gospodarczy - dodano.

Według MFW, „bariery w handlu prowadzą do destabilizacji światowej gospodarki”.

Wspólnym priorytetem światowej polityki gospodarczej powinno być dążenie przez wszystkie kraje do szybkiego rozwiązania sporów handlowych i wynikającej z nich niepewności politycznej, zamiast dalej podnosić szkodliwe bariery - oceniono w raporcie.

We wszystkich gospodarkach konieczne są środki mające na celu zwiększenie potencjalnego wzrostu produkcji, zwiększenie integracji oraz wzmocnienie buforów fiskalnych i finansowych w warunkach wysokiego zadłużenia i bardziej rygorystycznych warunków finansowych – dodano.

Na podst. PAP

Powiązane tematy

Komentarze