Informacje

Getin / autor: Fratria
Getin / autor: Fratria

Leszkowi Czarneckiemu nie udała się habilitacja

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano · 11 lutego 2019, 10:55

  • 7
  • Tagi: biznes ekonomia Leszek Czarnecki polityka Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • Powiększ tekst

Rada Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu odmówiła nadania Leszkowi Czarneckiemu nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu – czytamy w Bankier.pl.

Leszek Czarnecki, znany bankier, ma już tytuł doktora. Postanowił pójść krok dalej i złożył na UE we Wrocławiu pracę habilitacyjną pod tytułem: „Opracowanie modelu badania kreacji wartości przez jednostki gospodarcze w zmieniającym się otoczeniu rynkowym ze szczególnym uwzględnieniem roli lidera”. Ale praca na uniwersytecie się nie spodobała.

Po zapoznaniu się z dokumentacją przedstawioną przez Kandydata, trzema recenzjami opracowanymi przez recenzentów powołanych przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów oraz stanowiskiem komisji Habilitacyjnej Rada Wydziału stwierdziła, że nie zostały spełnione warunki art. 16 ustawy z 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki – czytamy w uchwale Rady Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 7 lutego.

Być może powodem odmowy był dorobek naukowy niedoszłego doktora habilitowanego. Jak wynika z publikacji Bankier, na dorobek naukowy Czarneckiego składają się przede wszystkim trzy monografie: „Ryzyko w działalności bankowej. Nowe spojrzenie po kryzysie”, „Model DNA firmy” oraz „Lider Alfa”. Ponadto, biznesmen jest autorem publikacji „Biznes po prostu” i „Biznes po prostu. Następny krok”. Z kolei w wykazie projektów badawczo-rozwojowych znajdziemy firmy, które zakładał Czarnecki (Europejski Fundusz Leasingowy, Getin Noble Bank, Idea Bank, Getin Holding), zaś na liście innowacyjnych projektów wdrożeniowych figurują także m.in. Open Finance, Home Broker, Tax Care, LC Corp czy GetBack.

Cały tekst można przeczytać na stronach Bankier.pl

Bankier.pl, MS

Komentarze