Informacje

banknot/złote / autor: Pixabay
banknot/złote / autor: Pixabay

Banki zarabiają krocie

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 20 lutego 2019, 12:40

    Aktualizacja: 20 lutego 2019, 12:40

  • 0
  • Powiększ tekst

Zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wyniósł 14,71 mld zł w okresie styczeń-grudzień 2018 r. i był wyższy o 7,5 proc. w skali roku, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Wynik finansowy netto sektora bankowego na koniec grudnia 2018 r. osiągnął 14,7 mld zł i był wyższy o ponad 1 mld zł (o 7,5 proc.) od osiągniętego w 2017 r. Na koniec grudnia 2018 r. aktywa sektora bankowego osiągnęły wartość 1,9 bln zł i były wyższe od stanu na koniec grudnia 2017r. o 119,4 mld zł, tj. o 6,7 proc. - czytamy w komunikacie.

W okresie styczeń-grudzień 2018 r. wynik z odsetek wzrósł o 5,2 proc. do 44,85 mld zł, zaś wynik z prowizji sięgnął 12,32 mld zł i był o 10,5 proc. niższy w ujęciu rocznym.

Wynik z działalności operacyjnej zwiększył się o 1,8 proc. r/r do 18,75 mld zł.

Koszty działalności banków wzrosły o 1,7 proc. r/r do 33,61 mld zł w 2018 r.

W pozycji „utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości” (tj. odpisy) odnotowano wynik w wysokości 8,82 mld zł (spadek o 0,4 proc. r/r).

Łączny współczynnik kapitałowy sektora banków komercyjnych i spółdzielczych na koniec III kwartału 2018 r. wyniósł 19,21 proc. w porównaniu do 18,96 proc. na koniec grudnia 2017 r. - czytamy dalej w komunikacie.

Komisja informowała wcześniej, że począwszy od stycznia 2018 r. dane miesięczne sektora bankowego prezentowane są na stronie internetowej KNF w nowym układzie, uwzględniającym zmiany w zasadach rachunkowości oraz zmiany jakie zaszły w obszarze sprawozdawczości obowiązkowej banków (FINREP). Dane historyczne (do grudnia 2017 r.) prezentowane w ramach danych miesięcznych zostały w miarę możliwości dopasowane do aktualnie obowiązującego układu prezentacyjnego.

Na podst. ISBnews

Powiązane tematy

Komentarze