Informacje

Tauron centrum dyspozycji mocy / autor: Źródło: Tauron
Tauron centrum dyspozycji mocy / autor: Źródło: Tauron

Tauron publikuje wyniki za IV kw. 2018 r.

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 26 lutego 2019, 15:32

    Aktualizacja: 26 lutego 2019, 15:32

  • 1
  • Powiększ tekst

Tauron Polska Energia miał 4 820 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i 459 mln zł straty netto w IV kw. 2018 r. - podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Emitent informuje, że na wyniki finansowe IV kwartału 2018 r. istotny wpływ miały przeprowadzone na 31 grudnia 2018 r. testy na utratę wartości aktywów Grupy Tauron. Wykazały one zasadność utworzenia w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym odpisów netto z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych w wysokości 467 mln zł. Łączny szacunkowy wpływ na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego netto wynosi 378 mln zł - czytamy w komunikacie.

Tauron zwraca ponadto uwagę, że zaprezentowane szacunkowe wyniki grupy nie uwzględniają ewentualnego wpływu regulacji prawnych dotyczących ustabilizowania cen dostarczania energii elektrycznej dla odbiorców końcowych w 2019 r. oraz interpretacji lub wytycznych właściwych organów władzy państwowej w sprawie stosowania tych regulacji przez przedsiębiorstwa energetyczne. Na dzień przekazania raportu spółka prowadzi analizy prawne i księgowe dotyczące ujęcia wspomnianych wyżej regulacji w sprawozdaniach finansowych.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18 proc. powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

Na podst. ISBnews

Powiązane tematy

Komentarze