Informacje

Orlen planuje utworzenie Orlen Venture Capital

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 1 marca 2019, 15:03

  • 0
  • Powiększ tekst

PKN Orlen, zgodnie z przyjętą strategią na lata 2019-22, planuje utworzenie nowej struktury organizacyjnej - Orlen Venture Capital (Orlen VC) w ramach Grupy Kapitałowej Orlen. Koncern poszukuje doradcy, który opracuje strategię biznesową nowego podmiotu.

Wstępne oferty na realizację projektu „Strategia biznesowa podmiotu Orlen VC” można składać do 13 marca - podała spółka w opublikowanym ogłoszeniu, będącym zapytaniem o informację.

PKN Orlen poinformował, że zgodnie ze swą strategią na lata 2019-22 „wzorem innych dużych koncernów paliwowych, planuje utworzenie nowej struktury organizacyjnej - Orlen Venture Capital (Orlen VC) - w ramach GK Orlen”.

Podmiot Orlen VC będzie odgrywał ważną rolę w relacjach z zewnętrznym środowiskiem innowacji, które z jednej strony stanowić będzie wzmocnienie podstawowych segmentów biznesu GK ORLEN - rafineria, petrochemia, energetyka, detal i logistyka - a z drugiej umożliwi wejście w nowe obszary biznesowe, wykorzystując narzędzia inwestycji pośrednich i bezpośrednich na rynku venture - zapowiedział płocki koncern w zapytaniu o informację.

Spółka podkreśliła przy tym, że „wyzwania i cele ujęte w aktualnej strategii PKN Orlen oraz Strategicznej Agendzie Badawczej, powinny być uwzględnione przy opracowaniu strategii biznesowej oraz inwestycyjnej nowej struktury Orlen VC”.

PKN Orlen przypomniał, że „jako jedna z największym firm w Europie Środkowo-Wschodniej aktywnie angażuje się w inicjatywy innowacyjne oraz dynamicznie rozwija swój portfel projektów”.

Doświadczenie najbardziej innowacyjnych firm na świecie, również w sektorze oil and gas, pokazuje, że w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym, niezbędna dla utrzymania przewagi konkurencyjnej, jest bliska współpraca z technologicznymi i innowacyjnymi podmiotami - zaznaczył płocki koncern.

Spółka zwróciła uwagę, że „oczekiwanym elementem” współpracy z technologicznymi i innowacyjnymi podmiotami „jest również wsparcie finansowe dalszego rozwoju oraz wspólna budowa wartości startupów, w których korporacja, jako inwestor, obejmuje udziały”.

PKN Orlen podkreślił, iż strategia biznesowa nowej struktury Orlen VC „powinna uwzględniać aspekt rynkowy - najlepsze praktyki na przykładzie liderów rynku oraz podmiotów konkurencyjnych, aspekt podatkowy, aspekt regulacyjny - uwzględnienie regulacji odnoszących się do rynku kapitałowego oraz dostępne i planowane publiczne narzędzia wsparcia, m.in. programy PFR i EIF.

Jak zaznaczył płocki koncern, w opracowaniu rekomendacji optymalnego modelu funkcjonalnego, oczekuje on z kolei zdefiniowania celów strategicznych i finansowych w perspektywie krótko i długookresowej, a także przedstawienia modelu finansowego działalności spółki celowej wraz z podstawowymi założeniami strategii inwestycyjnej funduszu.

Opracowana strategia biznesowa będzie stanowiła kluczowy element w zakresie podjęcia przez koncern decyzji w zakresie wyboru optymalnego modelu funkcjonalnego, doboru narzędzi inwestycyjnych oraz wielkości zaangażowania kapitałowego - zapowiedział PKN Orlen. W związku z powyższym PKN Orlen poszukuje firmy doradczej, która w sposób kompleksowy podejdzie do realizacji wyżej wymienionego projektu - dodał płocki koncern.

W oczekiwanym zakresie prac PKN Orlen wymienił m.in. analizę zewnętrzną - best practices w odniesieniu do najlepszych praktyk stosowanych przez światowe korporacje w zakresie prowadzenia inwestycji venture capital, a także rekomendacją optymalnego modelu prowadzenia inwestycji venture capital w ramach GK Orlen.

Spółka podała również, że oczekuje porównawczej analizy regulacyjnej wraz z rekomendacją, w tym przeglądu najlepszych praktyk w tworzeniu korporacyjnych struktur venture capital w Polsce, Europie i na świecie.

Odnosząc się do ramy czasowych zakresu prac, płocki koncern zaznaczył, iż doradca powinien zaproponować w ramach odpowiedzi „najszybszy możliwy/optymalny harmonogram realizacji projektu”.

SzSz (PAP)

Powiązane tematy

Komentarze