Informacje

Rząd chce jeszcze bardziej uszczelnić system podatkowy

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 12 marca 2019, 10:29

    Aktualizacja: 12 marca 2019, 12:08

  • 1
  • Powiększ tekst

We wtorek po godz. 10 rozpoczęło się posiedzenie rządu, na którym ministrowie zajmą się m.in. projektem noweli ustawy o VAT. Przewiduje on utworzenie jednej bazy podatników VAT, a wśród danych o firmach znajdą się m.in. ich numery kont, na które powinny być dokonywane przelewy.

Celem tego projektu - jak podkreśliło w uzasadnieniu Ministerstwo Finansów - jest dalsze uszczelnienie systemu podatku od towarów i usług oraz zminimalizowanie ryzyka nieświadomego udziału podatników w karuzelach VAT.

Jak wyjaśniono, proponowane zmiany przewidują połączenie w jednej bazie informacji zawartych w dwóch wykazach, tj.: podatników, których naczelnik urzędu skarbowego nie zarejestrował lub którzy zostali wykreśleni z rejestru jako podatnicy VAT oraz podatników, których rejestracja została przywrócona. Wykaz zostanie rozszerzony o podmioty zarejestrowane jako podatnicy VAT, czyli o dane dotyczące statusu podatników VAT czynnych i zwolnionych z VAT.

Projekt zakłada, że baza będzie prowadzona przez szefa KAS w postaci elektronicznej na stronie resortu finansów - będzie aktualizowana na bieżąco, tj. w każdy dzień roboczy, raz na dobę.

Zdaniem MF wykaz będzie stanowił bardzo ważne narzędzie dla podatników, którzy będą mieli możliwość weryfikacji informacji o swoich kontrahentach, a więc informacji przede wszystkim o aktualnym statusie rejestracji kontrahentów na wybrany dzień dla celów VAT w okresie wskazanym w projekcie.

Ministrowie zajmą się również projektem ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami. Celem regulacji jest zapewnienie równego dostępu do profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz do opieki stomatologicznej, czyli zapewnienie jednakowego jej poziomu, bez względu na miejsce zamieszkania ucznia i typ szkoły oraz zwiększenie efektywności świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Istotnym elementem planowanych zmian w opiece zdrowotnej nad uczniami jest skoordynowanie działań oraz poprawa komunikacji pomiędzy osobami sprawującymi tę opiekę.

Projekt określa też m.in. kwestie sprawowanie opieki nad uczniami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi podczas pobytu w szkole.

Ponadto, Rada Ministrów zajmie się projektem nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, który zakłada złagodzenie ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi - po zmianach, więcej podmiotów będzie mogło nabyć grunty rolne.

Projektowana nowelizacja m.in. rozszerza katalog przypadków, w których nie będą stosowane przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Chodzi o nieruchomości rolne: położone w granicach administracyjnych miast, w których grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków, jako tereny pod stawami rybnymi, stanowią co najmniej 70 proc. powierzchni nieruchomości; nabyte z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP), jako tzw. „ogródki przydomowe”.

SzSz (PAP)

Powiązane tematy

Komentarze