Informacje

KOWR: Eksport zbóż spadnie o 14 procent

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 22 marca 2019, 10:55

  • 0
  • Powiększ tekst

Eksport zbóż w całym sezonie 2018/2019 może ukształtować się na poziomie 4,4 mln ton (w ekwiwalencie ziarna), tj. o 14% niższym niż w poprzednim sezonie, a import zbóż i przetworów zbożowych (w ekwiwalencie ziarna) może się ukształtować na poziomie 2,3 mln ton, tj. o 3% niższym, według szacunków analityków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Od początku sezonu 2018/2019 (tj. w okresie od lipca do grudnia 2018 r.) z kraju wywieziono 2,5 mln ton ziarna zbóż, o 11% więcej niż rok wcześniej, wynika z obliczeń KOWR na podstawie danych Ministerstwa Finansów.

W strukturze wywozu pszenica stanowiła 41%, kukurydza - 28%, a żyto - 12%. W okresie od lipca do grudnia 2018 r. eksport pszenicy wyniósł 1 mln ton i był o 4% mniejszy niż w tym samym okresie 2017 r. Zwiększył się natomiast wywóz m.in. kukurydzy o 33%, do 686 tys. ton i żyta - o 19%, do 305 tys. ton - czytamy w raporcie.

Polscy eksporterzy lokowali zboże głównie na rynku unijnym (70% wywiezionego ziarna). Zboże eksportowano przede wszystkim do Niemiec (1,4 mln ton - 58% eksportu ziarna z Polski), podano również.

Tradycyjnie, największy wolumen wywozu odnotowano w przypadku pszenicy. Ważnymi odbiorcami tego zboża były: Arabia Saudyjska (580 tys. ton, 57% eksportu tego ziarna), Niemcy (260 tys. ton, 25%), Norwegia (50 tys. ton, 5%).

Poziom eksportu produktów pierwotnego przetwórstwa w okresie od lipca do grudnia 2018 r. był zbliżony do notowanego przed rokiem, a produktów wysokoprzetworzonych - o 2% większy. Łącznie (w ekwiwalencie ziarna) w okresie sześciu miesięcy roku gospodarczego 2018/2019 z kraju wywieziono 3,1 mln ton zbóż i przetworów zbożowych wobec 2,9 mln ton w tym samym okresie przed rokiem. Przychody z eksportu były o 7% większe od uzyskanych rok wcześniej i wyniosły 1,6 mld euro - czytamy dalej.

Import ziarna zbóż do Polski w okresie sześciu miesięcy sezonu 2018/2019 uległ zmniejszeniu. W okresie lipiec-grudzień 2018 r. do kraju przywieziono 676 tys. ton ziarna zbóż, o 5% mniej niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu. Spadek importu dotyczył głównie pszenicy (o 8%, do 368 tys. ton), jęczmienia (o 30%, do 65 tys. ton) i pszenżyta (o 59%, do 1 tys. ton). Wzrost odnotowano przede wszystkim w przywozie kukurydzy (o 3%, do 176 tys. ton) i żyta (3 razy więcej, do 39 tys. ton). Największymi dostawcami zbóż były kraje UE (497 tys. ton, 74% importu ziarna). Spoza UE zaimportowano 179 tys. ton (26% importu ziarna), w tym najwięcej z Ukrainy (134 tys. ton, 20%) i Argentyny (22,5 tys. ton, 3%), wskazano także.

Import produktów zbożowych pierwotnego przetwórstwa w okresie sześciu miesięcy sezonu 2018/2019 był o 5% większy niż w analogicznym okresie sezonu 2017/2018, natomiast produktów wysokoprzetworzonych - o 3% mniejszy. Łącznie (w ekwiwalencie ziarna) do kraju przywieziono 1,2 mln ton zbóż i przetworów zbożowych, o 2% mniej niż przed rokiem. Wartość importu była o 1% większa niż rok wcześniej i wyniosła 0,5 mld euro” - czytamy dalej.

Saldo handlu zagranicznego zbożami oraz przetworami zbożowymi było dodatnie i w ekwiwalencie ziarna ukształtowało się na poziomie 1,9 mln ton wobec 1,7 mln ton rok wcześniej. Saldo wartościowe wyniosło 1 mld euro i było o 11% większe niż w tym samym okresie sezonu 2017/2018, podsumowano.

Zespół Ekspertów ds. Prognozowania Cen Podstawowych Produktów Rolno-Żywnościowych ocenił, że ceny zbóż do końca sezonu 2018/2019 mogą być o 20-30% wyższe niż przed rokiem, podano także.

(ISBnews)SzSz

Powiązane tematy

Komentarze