Informacje

Polacy dobrze oceniają politykę rodzinną

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 10 kwietnia 2019, 12:52

  • 0
  • Powiększ tekst

Ponad trzy piąte Polaków ocenia politykę państwa wobec rodziny co najmniej dobrze - wynika z badań przeprowadzonych przez CBOS w trzy lata od wprowadzenia przez rząd Prawa i Sprawiedliwości program „Rodzina 500 plus”.

Co najmniej dobrze obecną politykę państwa wobec rodziny ocenia 62 proc. Polaków. 27 proc. ankietowanych uważa, że jest ona dostateczna, a zaledwie 7 proc. - że niedostateczna.

CBOS dostrzega „wyraźny wpływ programu +Rodzina 500 plus+ na ocenę polityki państwa wobec rodziny. Do 2013 r. włącznie odsetek Polaków, którzy dobrze lub bardzo dobrze postrzegali działania prorodzinne państwa, nie przekraczał 16 proc. Większość badanych oceniała je dostatecznie, a w niektórych latach nawet niedostatecznie. Od 2017 r. widoczna jest istotna poprawa. Udział odpowiedzi +niedostatecznie+ sięga maksymalnie 11 proc., a większość osób chwali poczynania rządu w zakresie polityki wobec rodziny. W tym roku łączny odsetek wskazań odpowiedzi +dobrze+ lub +bardzo dobrze+ jest najwyższy, odkąd monitorujemy to zagadnienie. Przypuszczalnie ma to związek z zapowiadanym rozszerzeniem programu na każde dziecko, które popiera 75 proc. Polaków - czytamy w komunikacie.

CBOS zapytał Polaków, czy ich zdaniem program „Rodzina 500 plus” przyczynia się do wzrostu urodzeń w Polsce, czy też nie ma na to wpływu. Prawie co czwarty (24 proc.) odpowiedział, że ma on istotny efekt pronatalistyczny. Niespełna połowa Polaków (47 proc.) wyraziła przekonanie, że w niewielkim stopniu odgrywa tę rolę, a 23 proc. oceniło, że w ogóle nie wpływa ono na liczbę urodzeń.

Według CBOS „badani otrzymujący świadczenie wychowawcze na co najmniej dwoje dzieci częściej niż ci, którzy pobierają je tylko na jedno dziecko, doświadczają w swoich rodzinach znaczącej poprawy sytuacji dzieci z ubogich rodzin, poprawy relacji w związku, w małżeństwie, podjęcia lub przyspieszenia decyzji o pierwszym lub kolejnym dziecku”.

Osoby nieotrzymujące świadczenia wychowawczego na dziecko częściej niż pozostali dostrzegają w rodzinach, które znają osobiście, zmniejszenie wymiaru czasu pracy lub intensywności pracy zawodowej przez rodziców () oraz rezygnację matki z pracy zawodowej. Istotnie częściej deklarują także, że w rodzinach, które znają, zetknęli się z przypadkami fikcyjnej separacji w celu pomniejszenia dochodu i uzyskania świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko - czytamy w komunikacie CBOS.

Najbardziej krytyczni i jednocześnie dostrzegający więcej minusów niż plusów okazują się badani, którzy mają dziecko, ale nie otrzymują świadczenia.

Wraz ze wzrostem liczby dzieci, na które respondenci otrzymują świadczenie wychowawcze, rośnie zadowolenie z działań państwa i podkreślanie zalet programu - wskazał CBOS.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich 7-14 marca 2019 r. na liczącej 982 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Na podst. PAP

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze