Informacje

Kolejne rekordy kart zbliżeniowych

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 29 kwietnia 2019, 10:29

    Aktualizacja: 29 kwietnia 2019, 10:31

  • 2
  • Powiększ tekst

Udział kart zbliżeniowych w ogólnej liczbie kart płatniczych osiągnął rekordowy poziom na koniec IV kw. 2018 r. i wynosił 84,1% (w poprzednim kwartale wynosił 82,8%), podał Narodowy Bank Polski (NBP).

Charakterystycznym zjawiskiem obserwowanym na rynku polskim jest dalszy wzrost liczby kart zbliżeniowych. Na koniec grudnia 2018 r. w Polsce było ich 34,7 mln szt. Na przestrzeni kwartału liczba kart zwiększyła się o 1,2 mln szt. Na koniec IV kwartału 2018 r. udział kart zbliżeniowych w ogólnej liczbie kart płatniczych osiągnął rekordowy poziom i wynosił 84,1% (w poprzednim kwartale wynosił 82,8%) - czytamy w ” Informacji o kartach płatniczych. IV kwartał 2018 r.”

Na podstawie danych pozyskanych przez NBP od agentów rozliczeniowych, na koniec grudnia 2018 r. w Polsce było 786,2 tys. terminali wyposażonych w funkcję zbliżeniową. Wskaźnik udziału terminali zbliżeniowych do wszystkich urządzeń typu POS był osiągnął poziom 100%, podano także.

Warto podkreślić, iż w IV kwartale 2018 r. średnia wartość pojedynczej transakcji zbliżeniowej wyniosła 56 zł. W poprzednim kwartale wskaźnik wynosił 52 zł, czyli po raz kolejny przekroczył granicę 50 zł. Wzrost średniej wartości transakcji zbliżeniowych świadczy o tym, że powszechność wykorzystywania płatności zbliżeniowych odnosi się nie tylko do płatności niskokwotowych (o wartości poniżej 50 zł), lecz także do płatności na wyższe kwoty, przekraczające 50 zł, powyżej której wymagane jest również podanie kodu PIN” - czytamy dalej.

W IV kwartale 2018 r. kartami płatniczymi w formie zbliżeniowej przeprowadzono 974,4 mln transakcji bezgotówkowych. W porównaniu do poprzedniego kwartału (928,4 mln) odnotowano wzrost liczby transakcji o 45,9 mln, co stanowi wzrost o 5%. W IV kwartale 2018 r. udział płatności zbliżeniowych w ogólnej liczbie bezgotówkowych płatności kartowych wynosił 76,5% (w poprzednim okresie wynosił 75,7%), czyli na przestrzeni dłuższego okresu obserwowany jest stały wzrost tego wskaźnika, podkreślił bank centralny.

Łączna wartość przeprowadzonych transakcji wyniosła 54,8 mld zł. W porównaniu do kwartału poprzedniego wartość bezgotówkowych transakcji zbliżeniowych zwiększyła się o 6,5 mld zł, co stanowi wzrost o 14%. Udział transakcji zbliżeniowych w całości obrotów bezgotówkowych przeprowadzanych kartami płatniczymi wyniósł 62,7% (w poprzednim okresie wynosił 60,4%). Również ten wskaźnik na przestrzeni dłuższego okresu wykazuje tendencję rosnącą” - napisano w raporcie.

NBP podał w połowie kwietnia br., że na koniec IV kwartału 2018 r. znajdowało się na rynku polskim 41,24 mln kart płatniczych, tj. o 2% więcej w ujęciu kwartalnym i o 5,5% więcej r/r. Wartość transakcji dokonanych kartami wyniosła 191,75 mld zł w IV kw. 2018 r., co oznacza wzrost o 11,8% r/r i o 3,1% w ujęciu kwartalnym.

(ISBnews)SzSz

Powiązane tematy

Komentarze