Informacje

autor: www.sxc.hu
autor: www.sxc.hu

Grupa Polski Fundusz Rozwoju pod lupą rządu

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 13 maja 2019, 19:04

  • 1
  • Powiększ tekst

Utworzenie zintegrowanego systemu instytucji rozwoju o nazwie Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju, przewiduje projekt ustawy, którym ma zająć się we wtorek rząd. Chodzi o koordynację i wzajemne uzupełnianie się podmiotów, m.in. PFR, BGK, PARP, KUKE, PAIiH oraz ARP.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektowanej ustawy o systemie instytucji rozwoju, celem jest „uregulowanie zasad i wzmocnienie współpracy między głównymi instytucjami państwa realizującymi działania na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego”.

Ma temu służyć, jak wyjaśniono, przyjęcie mechanizmów zapewniających koordynację i wzajemne uzupełnianie się podmiotów: Polskiego Funduszu Rozwoju, Banku Gospodarstwa Krajowego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz Agencji Rozwoju Przemysłu.

Powyższe podmioty odgrywają kluczową rolę w realizacji +Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju+, która określa nowy model rozwoju - wizję strategiczną, zasady, cele i priorytety rozwoju kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym i przestrzennym do 2020 r. oraz w perspektywie do 2030 r.” - wskazano w uzasadnieniu projektu, którego autorem jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Brak formalno-prawnych powiązań między instytucjami rozwoju powoduje brak koordynacji i możliwości bliskiej współpracy, co skutkuje budowaniem w kilku podmiotach tych samych kompetencji - wskazano w OSR. Dodano, że brak właściwego poziomu finansowania instytucji oraz „synergii między podmiotami powoduje niską jakość infrastruktury tych podmiotów, skutkując obniżeniem standardów pracy dla pracowników i często utratą talentów oraz niższą niż oczekiwana jakością obsługi odbiorców programów rozwojowych”.

Rekomendowanym rozwiązaniem jest „stworzenie zintegrowanego systemu instytucji rozwoju nazwanego Grupą Polskiego Funduszu Rozwoju, działającego na podstawie spójnej strategii zgodnej z polityką gospodarczą Rady Ministrów, z jasnym podziałem centrów kompetencji i zintegrowanym nadzorem” - napisano w uzasadnieniu.

System instytucji rozwoju miałby pięć kluczowych obszarów działalności: inwestycje (wiodąca rola PFR), bankowość (wiodąca rola BGK), ubezpieczenia eksportowe (wiodąca rola KUKE), handel zagraniczny (wiodąca rola PAIH) oraz rozwój przedsiębiorczości (PARP).

Koszty realizacji projektowanej ustawy mają być pokryte ze środków instytucji rozwoju i z budżetu państwa. „W okresie 10 lat budżetowych przewiduje się maksymalny limit wydatków budżetu państwa przeznaczonych na wykonanie niniejszej ustawy w wysokości 300 mln zł, począwszy od 2026 r.” - wskazano w uzasadnieniu. Np. w 2026 r. - 50 mln zł., w 2027 r. - 100 mln zł, a w 2028 r.- 150 mln zł.

Jak oceniono, rozwiązania przyjęte w projekcie „pozytywnie wpłyną na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, w szczególności poprzez łatwiejszy dostęp do instrumentów finansowych i doradczych udostępnianych przez instytucje rozwoju”.

PAP/ as/

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze