Informacje

Zmiany w zarządzie Idea Bank

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 31 maja 2019, 17:57

    Aktualizacja: 31 maja 2019, 17:58

  • 0
  • Powiększ tekst

Z członkostwa w zarządzie Idea Bank zrezygnowało dziś trzech jego członków.

W dniu dzisiejszym rezygnację z pełnienia funkcji Członków Zarządu Idea Bank S.A. złożyli: Tomasz Górski, Piotr Petelewicz oraz Dariusz Daniluk - informuje bank w komunikacie.

Jak dodaje komunikat:

Rezygnacje zostały złożone ze skutkiem na dzień dzisiejszy. Nie zostały podane powody złożenia rezygnacji.

Strata banku

Przypomnijmy, iż Idea Bank odnotował 80,8 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 14,83 mln zł zysku rok wcześniej.

Jak czytamy w sprawozdaniu banku:

Bank w 2018 roku wykazał istotną stratę na poziomie jednostkowym oraz skonsolidowanym. Tak wysoka strata finansowa była spowodowana przede wszystkim koniecznością utworzenia rezerw i odpisów na należności oraz inne aktywa banku, w tym przede wszystkim dodatnią wartość firmy. Strata osiągnięta w pierwszym kwartale 2019 roku nie wiązała się już z dodatkowymi odpisami, jak miało to miejsce w 2018 roku i wynikała z bieżącej działalności operacyjnej.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 109,27 mln zł wobec 158,31 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 38,57 mln zł wobec 41,91 mln zł rok wcześniej.

PAP Biznes/ ISB News/ as/

Powiązane tematy

Komentarze