Informacje

Sejm / autor: Fratria/Andrzej Wiktor
Sejm / autor: Fratria/Andrzej Wiktor

Kaczyński: Koniec ze spotkaniami lobbingowymi

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 4 lipca 2019, 14:40

  • 1
  • Powiększ tekst

Prezes PiS Jarosław Kaczyński wydał zakazał parlamentarzystom PiS udziału w spotkaniach o charakterze lobbystycznym lub co do których można domniemywać, że mają taki charakter, wyjątkiem są spotkania spełniające wymogi z ustawy o działalności lobbingowej.

W decyzji opublikowanej w czwartek na Twitterze szef PiS napisał, że na podstawie statutu swej partii wydaje „zakaz odbywania przez parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości udziału w spotkaniach o charakterze lobbystycznym lub co do których można sformułować domniemanie, że mają taki charakter”, a „wyjątek stanowią spotkania, które spełniają wymogi określone w ustawie o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa”.

Niezastosowanie się do zakazu będzie traktowane jako poważne złamanie Statutu partii - zdecydował Jarosław Kaczyński.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radio RMF FM poinformowało w czwartek, że w Sejmie odbyło się nieoficjalne spotkanie pracowników koncernu tytoniowego Philip Morris Polska z ważnymi politykami PiS. Według radia „przedstawiciele korporacji zaprezentowali badania o potencjalnie mniejszej szkodliwości nowoczesnych wyrobów tytoniowych takich jak podgrzewane papierosy (których PM jest największym producentem)”.

Przebieg spotkania - podało RMF FM - w którym uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, posłowie i senatorowie „nie został udokumentowany, nie ma z niego stenogramów, a na stronie internetowej Sejmu nie znajdziemy żadnej wzmianki na jego temat”. Według radia, to wicemarszałek Sejmu, szef klubu PiS Ryszard Terlecki był organizatorem tego spotkania.

Pojawiła się propozycja spotkania na temat sposobu używania nikotyny, podobno zdrowszego niż papierosy - powiedział Terlecki dziennikarzowi RMF FM.

Według radia „ze strony koncernu w spotkaniu wzięły udział osoby, które nie są zarejestrowane w Sejmie jako lobbyści”. W reakcji na to Terlecki stwierdził: Tego nie wiem, zgłosili się z taką propozycją udziału w podkomisji, było tym zainteresowane Ministerstwo Zdrowia, więc się spotkaliśmy i posłuchaliśmy, co mają do powiedzenia.

Dopytywany w kwestii, czy rozmowy miały związek z podkomisją sejmowej komisji zdrowia - podaje RMF FM - Terlecki ostatecznie stwierdził: Nie, to nie było posiedzenie podkomisji, tylko spotkanie zorganizowane przeze mnie w gruncie rzeczy.

W lutym Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, tzw. ustawy antytytoniowej. Nowelizacja zakłada m.in., że producent lub importer wyrobów tytoniowych przeznaczonych na polski rynek będzie musiał wystąpić o niepowtarzalny identyfikator oraz stosować odpowiednie zabezpieczenia, służące do śledzenia ruchu i pochodzenia wyrobów tytoniowych, co umożliwi sprawdzenie, czy pochodzą one z legalnego źródła. Celem tych przepisów jest dostosowanie prawa krajowego do unijnej dyrektywy.

Ponadto zgodnie z nowelizacją Państwowa Inspekcja Sanitarna będzie mogła w miejscu produkcji papierosów pobierać ich próbki do badań. Poprzednio były one pobierane przez producentów, czyli przez podmioty kontrolowane, co - zdaniem resortu zdrowia - rodzi wątpliwości dotyczące przestrzegania przez nich norm jakościowych.

Jak wynika z ustaleń RMF FM, „część branży tytoniowej - w tym firma Philip Morris Polska - od ubiegłego roku zabiegała o poprawkę do ustawy tytoniowej, która pozwalałaby informować o nowoczesnych wyrobach tytoniowych; wtedy się nie udało, poprawka ostatecznie nie znalazła się w ustawie”. Radio podało, że w przesłanym oświadczeniu Philip Morris Polska zapewnia, że działa zgodnie z prawem i „prowadzi otwarty dialog społeczny z różnymi środowiskami”.

Zasady jawności działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, zasady wykonywania zawodowej działalności lobbingowej, formy kontroli zawodowej takiej działalności oraz zasady prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową, określa ustawa z 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.

Ustawa stanowi m.in., że zasady wykonywania zawodowej działalności lobbingowej na terenie Sejmu i Senatu określają regulaminy obu izb.

Zgodnie z ustawą, po wniesieniu projektu ustawy do Sejmu może zostać przeprowadzone, na zasadach określonych w regulaminie Sejmu, wysłuchanie publiczne dotyczące tego projektu. Ustawa stanowi, że podmiot, który zgłosił zainteresowanie pracami nad projektem ustawy, może, na zasadach określonych w regulaminie Sejmu, wziąć udział w wysłuchaniu publicznym dotyczącym tego projektu.

Rząd - zapisano w regulaminie Sejmu - przesyła wraz z wniesionym przez siebie projektem ustawy zgłoszenia podmiotów, które zgłosiły zainteresowanie pracami nad projektem dołączając jednocześnie informację o kolejności wniesienia tych zgłoszeń.

Ponadto - zgodnie z regulaminem - osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu wykonującego zawodową działalność lobbingową mogą uczestniczyć i zabierać głos w dyskusji na posiedzeniach komisji, na których rozpatrywane są projekty ustaw. Osoby te nie mają prawa uczestnictwa w posiedzeniach podkomisji.

PAP, MS

Powiązane tematy

Komentarze