Informacje

Cysterna Lotosu / autor: fot. Fratria
Cysterna Lotosu / autor: fot. Fratria

Przychody Grupy Lotos wyniosły 7,66 mld zł

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 20 sierpnia 2019, 09:42

  • 0
  • Powiększ tekst

Oczyszczona EBITDA LIFO Lotosu w drugim kwartale 2019 roku wyniosła 783,3 mln zł zgodnie z wcześniejszymi szacunkami - podała spółka w komunikacie. Przed rokiem oczyszczony wynik EBITDA LIFO wynosił 820,7 mln zł (spadek o 4,6 proc.), a w pierwszym kwartale 632 mln zł (wzrost o 23,9 proc.).

Skonsolidowane przychody Grupy Lotos ze sprzedaży wyniosły w drugim kwartale 7,66 mld zł, co oznacza wzrost rdr o 1,7 proc. i wzrost kdk o 13,7 proc.

Skonsolidowany wynik operacyjny według metodologii LIFO po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych (oczyszczony EBIT LIFO) wyniósł 570,6 mln zł, a efekt LIFO sięgnął minus 43,7 mln zł. Oznacza to spadek rdr o 10,4 proc. i wzrost kdk o 36,2 proc.

Grupa Lotos wykazała w drugim kwartale 2019 roku zysk operacyjny w wysokości 658,7 mln zł, na który składały się zysk operacyjny segmentu wydobywczego 128,7 mln zł, zysk operacyjny segmentu produkcji i handlu 525,2 mln zł oraz korekty konsolidacyjne w wysokości 4,8 mln zł (głównie korekta zrealizowanej marży na sprzedaży ropy Rozewie i ropy litewskiej o marżę na ropie pozostającą na zapasie w grupie kapitałowej).

Wynik na działalności finansowej w grupie kapitałowej Lotos w drugim kwartale 2019 roku wyniósł 6 mln zł. Składa się on głównie z dodatnich różnic kursowych na poziomie 23,2 mln zł, dodatniego efektu wyceny i rozliczenia transakcji zabezpieczających w wysokości 30,6 mln zł oraz z ujemnego wyniku z tytułu skompensowania odsetek od zadłużenia, przychodów odsetkowych i prowizji na poziomie -59,5 mln zł.

Efekt wyceny i rozliczenia transakcji zabezpieczających ryzyko rynkowe w drugim kwartale 2019 roku w grupie kapitałowej Lotos zawiera głównie nadwyżkę dodatniego rozliczenia i wyceny transakcji zabezpieczających kurs walutowy na poziomie 23,2 mln zł, dodatni efekt rozliczenia i wyceny transakcji zabezpieczających prawa do emisji CO2 w wysokości 12,9 mln zł oraz ujemny efekt rozliczenia i wyceny transakcji IRS zabezpieczających poziom stopy procentowej w wysokości -6,8 mln zł.

PAP Biznes/ as/

Powiązane tematy

Komentarze