Informacje

www.sxc.hu / autor: www.sxc.hu
www.sxc.hu / autor: www.sxc.hu

Niepokojący trend w polskiej gospodarce

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 4 września 2019, 10:21

  • 2
  • Powiększ tekst

W porównaniu do ubiegłego kwartału, wyniki naszej gospodarki są widocznie niższe.

Wzrost PKB wyniósł w drugim kwartale 4,5%, co w porównaniu z ubiegłym kwartałem, gdzie wzrost wyniósł 4,7%, nie jest powodem do niepokoju. Spadek na takim poziomie nie pozwala wyciągnąć wniosków, że polska gospodarka zmierza ku recesji. Istotna jest jednak zmiana struktury PKB. Tutaj bowiem niektóre składowe wykazują niepokojący spadek.

Z całą pewnością cieszy wysoki poziom inwestycji w ubiegłym kwartale – jest wyższy o 9% w stosunku do roku ubiegłego. Chociaż jest niższy niż w pierwszym kwartale, to jest to wzrost dwukrotnie wyższy niż wzrost PKB, co jest bardzo dobrą prognozą. Wynika z tego także, że coraz więcej inwestuje nie tylko państwo, ale i prywatni przedsiębiorcy. Jeśli uda utrzymać się ten trend to nasza gospodarka ma duże szanse oprzeć się recesji jaką obserwujemy w Zachodniej Europie.

Niepokój jednak wzbudza utrzymujący się spadający wzrost eksportu. Chociaż wciąż jest on o 3,9% wyższy niż rok temu, to jest to kolejny kwartał, w którym eksport wyhamowuje. Popyt zagraniczny na polskie produkty niestety spada. Jednym z powodów może być recesja gospodarcza w Niemczech, co przełożyło się na spadek importu w tym kraju. Jako że jest to nasz najważniejszy partner handlowy, wszelkie spadki w gospodarce tego kraju będę odbijały się także na naszym eksporcie.

Najważniejszym jest jednak pytanie, jak dane te przełożą się w przyszłości na gospodarkę Polski? Niepokojący jest utrzymujący się spadek eksportu, co w połączeniu z recesją Europy Zachodniej oraz perspektywą Brexitu rokuje raczej pesymistycznie. Poziom inwestycji, chociaż wciąż wysoki, również spada, co także jest wynikiem turbulencji zagranicznych gospodarek.

Polska gospodarka jest zatem na drodze stopniowego spowolnienia. Być może szersze otwarcie się na rynki wschodnie będzie dobrym krokiem w obliczu spadającego eksportu do państw zachodnich. Zdecydowanie powinniśmy także patrzeć przychylnym okiem na inwestycje chińskie i amerykańskie w naszym kraju, które pomogą utrzymać poziom inwestycji na wysokim poziomie.

Legenda: zielony –poziom inwestycji wyrażony w procentach względem roku ubiegłego; pomarańczowy – poziom eksportu wyrażony w procentach względem roku ubiegłego. Zarówno eksport jak i import wykazują wzrost względem ubiegłego roku, ale stopniowo zwalniają.

Źródło danych można znaleźć na stronie spotdata.pl

Adrian Reszczyński

Powiązane tematy

Komentarze