Informacje

Firma / autor: Pixabay
Firma / autor: Pixabay

Zawieszenie działalności i kasa fiskalna

Ewa Czech

  • 18 września 2019
  • 07:00
  • 0
  • Tagi: firma przedsiębiorczość zawieszenie działalności
  • Powiększ tekst

Od kwietnia ubiegłego roku zawieszenie działalności jest możliwe bezterminowo, przy zachowaniu minimalnego okresu, czyli 30 dni. To dobre rozwiązanie dla osób, które potrzebują odpoczynku od prowadzenia własnej firmy, chcą wprowadzić w niej zmiany bądź planują powrót do etatowej pracy. Co jednak z kasą fiskalną w przypadku zawieszenia działalności? Zobacz najważniejsze kwestie!

Jeśli jesteś, jako przedsiębiorca, objęty obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej dobrze wiesz, że nie możesz zrezygnować z użytkowania urządzenia w swojej firmie. Co więcej, likwidacja i wyrejestrowanie kasy fiskalnej może nastąpić dopiero w przypadku zamknięcia działalności. Jakie masz więc obowiązki, jeśli zawiesisz działalność?

Zawieszenie działalności gospodarczej, w przypadku posiadania kasy fiskalnej, nie zwalnia przedsiębiorcy od pewnych obowiązków. Ewidencjonując sprzedaż za pomocą tego urządzenia musisz bowiem pamiętać o poprawnym przechowywaniu książki kasy oraz terminowym wykonywaniu przeglądu urządzenia.

Zgłaszając w CEIDG fakt zawieszenia działalności gospodarczej nie powoduje więc obowiązku wyrejestrowania kasy z prowadzonej przez organ skarbowy ewidencji. Co ważne, po wznowieniu działalności możesz powrócić do użytkowania z posiadanego urządzenia.

W przypadku zawieszenia działalności i posiadania kasy fiskalnej ważna jest także kwestia generowania raportów kasowych oraz ulgi, o ile z niej skorzystałeś. Musisz wiedzieć, że zgłoszenie w CEIDG zawieszenia działalności powoduje, iż nie masz obowiązku sporządzania raportów kasowych.

Skorzystałeś z możliwości ulgi na zakup kasy fiskalnej i obawiasz się, że w przypadku zawieszenia będziesz musiał ją zwrócić? Bez obaw. Tutaj również przepisy działają na korzyść przedsiębiorców. Zawieszenie działalności, nawet jeśli miało miejsce przed upływem trzech lat od rozpoczęcia funkcjonowania firmy, nie powoduje konieczności zwrotu ulgi.

Komentarze