Informacje

Inwestycje drogowe / autor: GDDKiA
Inwestycje drogowe / autor: GDDKiA

Docelowo nawet 5 mld euro na Fundusz Trójmorza

Grażyna Raszkowska

Grażyna Raszkowska

dziennikarka

  • Opublikowano: 19 września 2019, 17:00

    Aktualizacja: 19 września 2019, 17:03

  • 0
  • Powiększ tekst

Fundusz Trójmorza nie ma konkurować ze środkami europejskimi, ale je uzupełniać. – Nie będziemy rywalizować, ale wzmacniać dotychczasowe możliwości i projekty. Jeśli chcemy silnej Unii Europejskiej, musimy zadbać o silny rozwój Centralnej i Wschodniej Europy – mówiła podczas spotkania z dziennikarzami Beata Daszyńska- Muzyczka, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, który jest głównym inicjatorem powołania funduszu.

Fundusz to międzynarodowy projekt, w  który zaangażowane są  kraje UE z Europy Środkowo-Wschodniej pomiędzy Bałtykiem, Morzem Czarnym i Adriatykiem.

Jego celem jest angażowanie się wyłącznie na zasadach komercyjnych w przedsięwzięcia infrastrukturalne w trzech obszarach: infrastrukturę transportową, szeroko rozumianą energetykę: linie przesyłowe, OZE, infrastrukturę gazową oraz infrastrukturę cyfrową.

Szacuje się, że udział regionu w PKB całej Unii wzrośnie do 2030 roku do 13 proc. – teraz jest to 11 proc.

Prezes BGK zwróciła uwagę na potrzeby rozwojowe całego regionu w stosunku do możliwości, jakie niesie nadchodząca perspektywa funduszy europejskich. W latach 2021-2027 unijny budżet ma wynieść 40 mld euro na inwestycje strukturalne w krajach Trójmorza, a potrzeby inwestycyjne wynoszą prawie 600 mld euro.

Aby dać szansę na uzupełnienie tej luki finansowej BGK wspólnie z innymi bankami rozwoju krajów Trójmorza zainicjował stworzenie międzynarodowego funduszu inwestycyjnego, ale wyłącznie na zasadach komercyjnych i rynkowych, które ma zapewnić zróżnicowane możliwości inwestycyjne i atrakcyjny zwrot dla inwestorów (prawdopodobnie w przedziale 7-9 proc.) - czyli jego celem jest zarabianie i przynoszenie zysków.

Tempo powoływania projektu było wyjątkowo szybkie:list intencyjny o powołaniu funduszu, podpisany został we wrześniu zeszłego roku przez instytucje rozwoju z Chorwacji, Czech, Łotwy, Polski, Rumunii i Słowacji, a akt założycielski w maju tego roku w Luksemburgu przez polski Bank Gospodarstwa Krajowego i rumuński Exim Bank.

Mamy jasny cel: fundusz będzie angażował się w projekty transportowe, energetyczne i cyfrowe łączące oś północ-południe naszego regionu. Chcemy aby jakość połączeń drogowych, kolejowych czy cyfrowych w Europie Środkowej – od krajów bałtyckich, przez Polskę, Czechy i Słowację po kraje bałkańskie – dorównywała infrastrukturze z Europy Zachodniej. Wysokość środków Funduszu Trójmorza ma wynieść 3-5 mld euro – wyjaśniła przez BGK, która została także przewodnicząca rady nadzorczej funduszu.

W radzie zasiadają także przedstawiciele banków rozwoju Rumunii i Republiki Czeskiej. Fundusz Trójmorza jest ekonomicznym wymiarem Inicjatywy Trójmorza, powołanej przez prezydentów Polski i Chorwacji we współpracy z prezydentami pozostałych państw regionu. Prezes BGK zaznaczyła, że główną zasadą funduszu, jeśli chodzi o lokalizacje inwestycji jest to, że muszą one obejmować przynajmniej dwa państwa regionu.

Instytucje założycielskie złożyły zobowiązania do wpłat w łącznej kwocie przekraczającej 500 mln euro. Fundusz jest otwarty dla innych państw Trójmorza, ale również na prywatnych inwestorów spośród funduszy emerytalnych, prywatnych funduszy inwestycyjnych czy innych podmiotów finansowych.

Ostatecznie środki funduszu mogą wynieść nawet 5 mld. euro. BGK liczy na zgromadzenie w ciągu roku 1 mld euro środków do zainwestowania przez Fundusz Inwestycyjny Inicjatywy Trójmorza.

Zakładając, że docelowo fundusz chce zgromadzić między 3-5 mld euro, za rok liczymy, że będzie commitment ok. 1 mld euro - powiedziała Daszyńska-Muzyczka podczas konferencji prasowej.

Obecnie trwa etap finalizowania grupy portfolio menedżerów.

Chcemy by projekty Funduszu pojawiły się jak najszybciej, bez dochodzenia do docelowej kwoty funduszu 3- 5 mld euro, jaką ma w założeniach. Gdy fundusz zyska zdolność operacyjną i podpisane zostaną umowy z portfolio menedżerami, pojawią się pierwsze projekty. Sadzę, że podpiszemy umowy z zarządzającymi w ciągu najbliższych tygodni” - powiedział Paweł Nierada, pierwszy wiceprezes BGK w czasie spotkani z dziennikarzami.

Stworzona już została lista projektów strategicznych, a pierwsze projekty w ocenie prezes Beaty Daszyńskiej-Muzyczki mogą ruszyć w pierwszym kwartale 2020 roku.

Paweł Nierada, wiceprezes BGK również zwracał uwagę, że  angażowanie prywatnych inwestorów jest najistotniejszą funkcją tego funduszu oraz, że ma on charakter wyłącznie komercyjny i nie może być inaczej traktowany.

Atutem tego regionu Europy jest liczba mieszkańców – to ok. 111 mln. osób ( blisko 50 proc. stanowią mieszkańcy Polski i Rumunii) - tj. 22 proc. liczby mieszkańców całej Unii Europejskiej.

Powiązane tematy

Komentarze