Informacje

Cargounit zajmuje się leasingiem lokomotyw / autor: Materiały prasowe
Cargounit zajmuje się leasingiem lokomotyw / autor: Materiały prasowe

Fundusz Trójmorza rozpoczął inwestycje od kolei

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 23 października 2020, 11:50

  • 1
  • Powiększ tekst

Fundusz Trójmorza dokonał pierwszej inwestycji i kupił 100 proc. udziałów w spółce Cargounit, działającej w branży kolejowej.

Fundusz Trójmorza ma za zadanie realizację gospodarczych przedsięwzięć Inicjatywy Trójmorza. Jest podmiotem inwestycyjnym do finansowania kluczowych projektów infrastrukturalnych w regionie Trójmorza. Jego inicjatorem, współzałożycielem i głównym inwestorem jest polski bank rozwoju — Bank Gospodarstwa Krajowego. Fundusz Trójmorza inwestuje na zasadach komercyjnych w projekty transportowe, energetyczne i cyfrowe w krajach Trójmorza

Fundusz od lutego 2020 r. rozpoczął pełną działalność operacyjną. Decyzje o wyborze projektów podejmuje niezależny od inwestorów komitet inwestycyjny. Inwestorzy Funduszu wybrali profesjonalną, międzynarodową firmę Amber Infrastructure pełniącą funkcję doradcy inwestycyjnego, odpowiedzialną także za zarządzanie projektami i proces pozyskiwania inwestorów.

CZYTAJ TEŻ:

Cargounit jest największą prywatną spółką zajmującą się leasingiem lokomotyw w Polsce i szóstą co do wielkości spółką z branży taboru kolejowego w Europie. Jest liderem na rynku w Europie Środkowej. Z taboru Cargounit korzystają głównie przewoźnicy z branży petrochemicznej, chemicznej, metalurgicznej, podmioty odpowiedzialne za transport intermodalny oraz przewóz kruszyw. Spółka ma flotę 175 lokomotyw, w tym 96 elektrycznych. Działa od 17 lat. Jest jedyną firmą zajmującą się leasingiem lokomotyw w regionie Trójmorza, która może zaoferować pełen zestaw typów lokomotyw oraz ma rozległe plany modernizacji swojej floty w nadchodzących latach.

CZYTAJ TEŻ:

Kolej odgrywa coraz większą rolę w transporcie towarów w Europie – ułatwia wymianę handlową oraz zmniejsza negatywne oddziaływanie transportu na środowisko naturalne. Wzrost skali działania spółki Cargounit, możliwy dzięki środkom Funduszu Trójmorza, wpłynie korzystnie na rozwój połączeń towarowych w regionie Trójmorza i usprawni wymianę handlową w naszej części Europy. Plany ekspansji spółki na sąsiednie kraje doprowadzą do wzmocnienia współpracy w osi północ-południe pomiędzy państwami Inicjatywy Trójmorza.

Baza aktywów i relacje z klientami firmy Cargounit są solidną podstawą do ekspansji zarówno w Polsce, jak i w krajach sąsiednich. Zwiększenie połączeń wewnątrz krajów Trójmorza, zmniejszenie kosztów transportu i poprawa infrastruktury transportowej to główne cele Funduszu – powiedział Joe Philipsz, starszy dyrektor inwestycyjny w Amber Infrastructure.

Fundusz Trójmorza kupił 100 proc. udziałów w spółce Industrial Division sp. z o.o., działającą pod nazwą „Cargounit”. Szczegóły transakcji są poufne

CZYTAJ TEŻ:

Polski rynek kolejowych przewozów towarowych jest drugim, po Niemczech, największym w UE. Prognozuje się, że będzie on nadal się rozwijał, m.in. dzięki realizowanemu na szeroką skalę programowi modernizacji kolei i w Polsce, i w regionie Trójmorza. Kraje członkowskie UE, w tym kraje regionu Trójmorza są zobowiązane do zwiększania wykorzystania kolei do transportu towarowego i pasażerskiego. Przyczyni się to do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla.

BGK/RO

Powiązane tematy

Komentarze