Informacje

NBP: Rośnie zysk netto sektora bankowego

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 1 października 2019, 13:40

  • 0
  • Powiększ tekst

Zysk netto sektora bankowego wyniósł 10,57 mld zł w okresie styczeń-sierpień 2019 r. i zwiększył się o 1,8% r/r, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP).

Przychody odsetkowe w okresie 8 miesięcy br. wyniosły 44,38 mld zł (wzrost o 8,5% r/r), zaś koszty odsetkowe - 11,56 mld zł (wzrost o 8,3% r/r).

Przychody z tytułu opłat i prowizji w tym okresie wzrosły o 1% r/r do 11,91 mld zł, zaś koszty z tytułu opłat i prowizji wzrosły o 0,6% r/r do 3,09 mld zł.

Koszty administracyjne w styczniu-sierpniu br. zwiększyły się o 2,8% r/r do 23,86 mld zł.

Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat (odpisy) wyniosła 6,33 mld zł w okresie styczeń-sierpień br. (wzrost o 22,9% r/r), podał także bank centralny.

ISBnews, kg

Powiązane tematy

Komentarze