Informacje

S&P i Moody's potwierdzają dotychczasowe ratingi Polski

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 11 października 2019, 23:57

    Aktualizacja: 12 października 2019, 09:36

  • 0
  • Powiększ tekst

11 października 2019 r. agencja ratingowa S&P ogłosiła decyzję o utrzymaniu oceny ratingowej Polski na poziomie A-/A-2 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A/A-1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej. Perspektywa ratingu pozostała na poziomie stabilnym. Z kolei agencja ratingowa Moody’s nie dokonała rewizji ratingu Polski oraz nie opublikowała raportu kredytowego nt. Polski. Tym samym ocena ratingowa Polski pozostała niezmieniona na poziomie A2/P-1 odpowiednio dla długo i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej i krajowej z perspektywą stabilną..

Agencja S&P w komunikacie prasowym wskazuje m.in. na zdywersyfikowaną gospodarkę, wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, bezpieczny poziom długu publicznego i prywatnego oraz relatywnie głęboki krajowy rynek kapitałowy jako podstawy utrzymania oceny ratingowej – komentuje Ministerstwo Finansów.

MF komentuje: Agencja zwróciła uwagę na dobre wyniki polskiego eksportu w pierwszej połowie 2019 r. zauważając rosnącą rolę usług w handlu zagranicznym Polski w szczególności usług transportowych i dla biznesu. Według agencji polityka fiskalna jest mocną stroną Polski, co wynika m.in. z dużego postępu w ograniczaniu luki w podatku od towarów i usług.

S&P prognozuje deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB w latach 2019-2022 poniżej granicy 3%, jednocześnie obniżając swoje szacunki dla tej kategorii do poziomu 2,5% w 2020-2021 r. oraz 2,4% w 2022 r. Wskaźnik długu sektora rządowego i samorządowego do PKB w latach 2019-2022 r. będzie się utrzymywał według agencji poniżej 48%.

Perspektywy ratingu

Według S&P podniesienie oceny ratingowej Polski jest możliwe w przypadku dalszego wzrostu realnych dochodów w Polsce, który będzie przewyższać wzrost u naszych głównych partnerów handlowych oraz nie spowoduje nierównowagi zewnętrznej lub jeśli rząd będzie notował nadwyżki budżetowe, prowadzące do spadku długu publicznego w ujęciu nominalnym - zwraca uwagę MF.

Rating może zostać podniesiony także w przypadku, gdy nowo wprowadzane Pracownicze Plany Kapitałowe zwiększą prywatne oszczędności, redukując tym samym potencjalne zobowiązania rządu związane ze starzeniem się społeczeństwa i malejącą liczbą ludności w wieku produkcyjnym - komentuje resort.

Z drugiej strony obniżenie ratingu jest możliwe w przypadku znacznego pogorszenia się sytuacji fiskalnej Polski lub jeśli nagły wzrost wynagrodzeń doprowadzi do szybszego niż prognozowany wzrostu finansowania zagranicznego netto, co będzie sygnałem pogarszającej się konkurencyjności  - czytamy w komunikacie resortu finansów.

Agencja S&P utrzymała rating Polski na dotychczasowym poziomie z perspektywą stabilną, co oznacza, że Polska pozostaje wiarygodnym partnerem dla inwestorów zagranicznych” - napisano w sobotnim komunikacie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, komentując utrzymanie przez agencję S&P ratingu Polski na poziomie A-/A-2 ze stabilną perspektywą.

Źródło: materiały prasowe MF, MPiT, sek

Powiązane tematy

Komentarze