Informacje

Ministerstwo Przedsiębiorczości odpowiada na zarzuty Moody's

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 16 października 2019, 16:45

  • 1
  • Powiększ tekst

Trzy największe agencje Fitch, Moody’s i S&P utrzymały swoje oceny ratingu Polski. W skali stosowanej przez S&P i Fitch ocena naszego kraju utrzymała się na poziomie „A-„, co jest siódmą pozycją w 24-stopniowej skali. Wg Moody’s nasz rating to „A2” (6 ocena w 19 stopniowej skali). Wszystkie agencje perspektywę swoich ocen określają jako stabilną.

Agencja ratingowa Moody’s we wtorkowej nocie dotyczącej perspektyw sytuacji gospodarczej w Polsce wskazała możliwe działania rządu, które mogą mieć w przyszłości negatywny wpływ na profil kredytowy naszego kraju. Ratingi dla Polski nie uległy natomiast zmianie.

Należy podkreślić, że Moody’s, mimo negatywnej oceny wskazanych działań w zakresie polityki gospodarczej, nie przewiduje naruszenia reguły wydatkowej, ani regulacji unijnych w zakresie nadmiernego deficytu.

W kontekście pogarszania się światowej koniunktury oraz wezwań do uruchomienia, tam gdzie to możliwe, stymulacji fiskalnej (vide wtorkowa konferencja głównej ekonomistki MFW, R. Gopinath, podczas prezentacji najnowszego World Economic Outlook), kluczowym zagadnieniem jest efektywne wykorzystanie przestrzeni fiskalnej przez poszczególne państwa. Polska z planowanym na 2020 r. zrównoważonym budżetem taką przestrzeń ma i nawet w ocenie Moody’s proponowane działania nie powinny wyczerpać jej potencjału.

W ocenie Moody’s kluczowe znaczenie dla perspektyw polskiej gospodarki ma długookresowy efekt podażowy (sugerowane ograniczenie inwestycji), w mniejszym stopniu zaś podtrzymanie bieżącej koniunktury. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na podjęte w ostatnim okresie działania polityki strukturalnej, które służą podniesieniu potencjału polskiej gospodarki.

Jednym z nich jest funkcjonująca w pełnej skali od 2018 roku ulga B+R, która pozwala każdemu przedsiębiorcy korzystać z dodatkowego odliczenia kosztów działalności badawczo-rozwojowej od podstawy opodatkowania w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych (do 150% w centrów badawczo-rozwojowych).

Wprowadzona została także ulga IP Box, która obniża do 5% stawkę podatku CIT i PIT dla dochodów uzyskiwanych z praw własności intelektualnej przez ich właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników lub korzystających na podstawie umowy licencyjnej.

Odnosząc się do oceny Moody’s należy również zwrócić uwagę na spadek dynamiki inflacji obserwowany w Polsce w ostatnich miesiącach. Wraz ze światowym spowolnieniem, które skutkuje ograniczeniem presji zewnętrznej (spadek cen surowców, energii, żywności), powinno to pozwolić na utrzymanie w ryzach tempa wzrostu cen oraz wysokiej konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.

Jeśli chodzi o kwestię zmian w sądownictwie, warto wskazać na zmiany, jakie dokonują się w zakresie postępowań w sprawach gospodarczych. 11 listopada 2019 r. wejdzie w życie Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która ma usprawnić postępowania. To z kolei przyczyni się do zwiększenia, szeroko rozumianego, bezpieczeństwa biznesu. Nowe przepisy pozwolą m.in. na wspólne planowanie postępowania przez przedsiębiorców i sąd, wyznaczanie rozpraw w nieodległych terminach oraz dowartościowanie dowodów.

Czytaj też:Moody’s ostro o polskiej gospodarce

Powiązane tematy

Komentarze