Informacje

Artur Soboń, wiceminister inwestycji i rozwoju / autor: fot. Fratria / JS
Artur Soboń, wiceminister inwestycji i rozwoju / autor: fot. Fratria / JS

Przełomowe przekształcenie użytkowania wieczystego

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 4 listopada 2019, 16:00

  • 1
  • Powiększ tekst

Największe od 1989 r. uwłaszczenie Polaków nastąpiło 1 stycznia 2019 r. Blisko 10 mln Polaków stało się właścicielami udziałów w gruncie mieszkaniowym w wyniku ustawowego przekształcenia użytkowania wieczystego, którego dokonał rząd Zjednoczonej Prawicy. Od 2019 r. 2,5 mln użytkowników jest właścicielami, ma więc stabilne i nieograniczone w czasie prawo do gruntu. Do połowy 2019 roku blisko milion zaświadczeń trafiło już do właścicieli – ma je już prawie 40 proc. uprawnionych – pisze w „Polskim Kompasie 2019” Artur Soboń, wiceminister inwestycji i rozwoju

Wiceminister Artur Soboń w tekście „Przełomowe przekształcenie” ocenia, że rząd Zjednoczonej Prawicy zrealizował w najpełniejszy dotąd sposób pojawiające się od czasów transformacji ustrojowej postulaty powszechnego uwłaszczenia. To wręcz cywilizacyjny krok w kierunku znoszenia praw obarczonych wadami poprzedniego ustroju (…) uchwalając 20 lipca 2018 r. ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Wejście ustawy w życie było przełomowym momentem w procesie całkowitej eliminacji użytkowania wieczystego z polskiego porządku prawnego. Przyjęty model uwłaszczenia z mocy prawa wyeliminował długotrwałą i obarczoną wysokim prawdopodobieństwem przewlekłości procedurę administracyjną. Przekształcenie w tym trybie dokonuje się także niezależnie od istniejących roszczeń osób trzecich, przyczyniając się do ustabilizowania sytuacji prawnej mieszkańców nieruchomości o niepewnym stanie prawnym ocenia minister Soboń.

»» Zobacz relację z gali Polski Kompas 2019:

w relacji wystąpienia tegorocznych laureatów: ministra finansów, inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego, ministra ds. pomocy humanitarnej Michała Wosia, prezesa Energi SA, Grzegorza Ksepko, prezesa KGHM Polska Miedź Marcina Chludzińskiego, Mirosława Skiby, prezes SGB Banku SA oraz Olgierda Cieślika, prezesa zarządu Totalizatora Sportowego.

(…) Niemal półroczna praktyka stosowania ustawy poparta wnikliwą i wszechstronną analizą skuteczności regulacji pozwoliła na sformułowanie szeregu wniosków, które doprowadziły do podjęcia prac nad nowelizacją - podkreśla Artur Soboń.

Założeniem planowanych zmian było usprawnienie działań organów oraz eliminacja wątpliwości interpretacyjnych, które część samorządów wykorzystywała do spowalniania procesu przekształcenia w sposób sprzeczny z intencją ustawodawcy – wskazuje wiceminister inwestycji rozwoju.

Odnosząc się do kwestii szczegółowych wiceminister opisuje: Jednym z najpoważniejszych, spośród zasygnalizowanych przez mieszkańców oraz środowiska spółdzielcze problemów było arbitralne ograniczanie uwłaszczenia do gruntów zabudowanych wyłącznie budynkami mieszkalnymi. Tym samym, w praktyce, przekształcenia odmawiano w przypadkach gdy poza zabudową mieszkaniową na gruncie znajdowały się drobne obiekty usługowe, kioski, billboardy czy nawet obiekty tymczasowe. Jawne nadużywanie przez niektóre samorządy swobody w określaniu przedmiotu uwłaszczenia upewniło wnioskodawców w przekonaniu, że konieczne jest pozbawienie organów możliwości dokonywania subiektywnej weryfikacji jego przesłanek. Wprowadzono zasadę dokonywania oceny wyłącznie w oparciu o obiektywne kryterium, jakim jest procentowy udział w ogólnej powierzchni użytkowej budynków o innym przeznaczeniu. (…)

Przełomowe przekształcenie to pierwszy etap procesu całkowitej likwidacji użytkowania wieczystego - podsumowuje Artur Soboń.

Pełny tekst ministra Artura Sobonia zawiera elektroniczne wydanie „Polskiego Kompasu 2019” dostępne bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika

Powiązane tematy

Komentarze