Informacje

Prezes Narodowego Banku Polskiego prof. Adam Glapiński / autor: Andrzej Wiktor
Prezes Narodowego Banku Polskiego prof. Adam Glapiński / autor: Andrzej Wiktor

Prezes NBP: spowolnienie będzie łagodne

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 6 października 2019, 10:20

    Aktualizacja: 24 października 2019, 11:47

  • 0
  • Powiększ tekst

Koniunktura w polskiej gospodarce – mimo ryzyk związanych z osłabieniem wzrostu gospodarczego za granicą – pozostanie prawdopodobnie relatywnie korzystna – wskazuje na łamach „Polskiego Kompasu 2019” prof. Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego. Według niego wyzwaniami są zmniejszenie środków unijnych oraz niekorzystne zmiany demograficzne.

Polska gospodarka znajduje się obecnie w bardzo dobrej kondycji. Od ponad dwóch lat utrzymuje się szybki, ale zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy. Jego efekty odczuwają wszyscy: wyraźnie rosną dochody gospodarstw domowych i utrzymuje się dobra sytuacja finansowa sektora przedsiębiorstw - ocenia prof. Adam Glapiński w tekście opatrzonym tytułem „Polska gospodarka – sukcesy i wyzwania”.

Polska pozostanie relatywnie odporna na niekorzystne uwarunkowania zewnętrzne. Jednocześnie popyt krajowy będzie w dalszym ciągu bardzo solidny. W efekcie, mimo niższej prognozowanej dynamiki PKB w kolejnych latach, perspektywy polskiej gospodarki pozostają bezsprzecznie dobre – stwierdza prezes NBP.

»» Zobacz też relację z gali Polski Kompas 2019:

w relacji wystąpienia tegorocznych laureatów: ministra finansów, inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego, ministra ds. pomocy humanitarnej Michała Wosia, prezesa Energi SA, Grzegorza Ksepko, prezesa KGHM Polska Miedź Marcina Chludzińskiego, Mirosława Skiby, prezes SGB Banku SA oraz Olgierda Cieślika, prezesa zarządu Totalizatora Sportowego.

Doskonała sytuacja polskiej gospodarki nie zwalnia oczywiście z konieczności analizowania jej perspektyw i stojących przed nami wyzwań. (…) Polska gospodarka szczytowy wzrost w obecnym cyklu gospodarczym już z pewnością osiągnęła i w kolejnych latach będzie z niego „schodziła”. Jak na razie wszystko wskazuje na to, że będzie to łagodna droga – ocenia prezes banku centralnego.

Prognozy wskazują, że w kolejnych kwartałach dynamika PKB w Polsce będzie dalej się obniżać, ale jedynie stopniowo, a koniunktura w naszym kraju pozostanie dobra. Sprzyjać temu będzie nadal silny popyt konsumpcyjny, wspierany przez dobrą sytuację na rynku pracy oraz uruchomione przez rząd świadczenia społeczne. Towarzyszyć temu będzie dalszy wzrost inwestycji, generowany w znacznym stopniu przez rosnące nakłady inwestycyjne polskich przedsiębiorstw. Ograniczająco na tempo wzrostu aktywności oddziaływać będzie natomiast sytuacja gospodarcza w otoczeniu polskiej gospodarki  - diagnozuje prof. Adam Glapiński.

Prezes NBP podkreśla, że w dłuższej perspektywie takich wyzwań niestety nie uda nam się uniknąć. Jednym z nich jest wyraźne zmniejszenie napływu funduszy unijnych po zakończeniu obecnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Fundusze te stanowiły w ostatnich latach istotne źródło finansowania krajowych inwestycji, zarówno publicznych jak i prywatnych. (…) Drugim, znacznie poważniejszym wyzwaniem będą zachodzące w kolejnych dziesięcioleciach niekorzystne zmiany demograficzne. Niewątpliwie liczebność i struktura wiekowa polskiego społeczeństwa istotnie się zmieni. Według prognoz Eurostatu, przy braku imigracji, w 2050 r. będzie nas o blisko 10 proc. mniej niż obecnie. Zmiana struktury populacji będzie jeszcze bardziej istotna. Liczba osób w wieku 18-64 zmniejszy się o 24 proc., zaś tych w wieku 65 lat i starszych – wzrośnie o 60 proc.

Zarazem prof. Adam Glapiński twierdzi, że trudnym do przecenienia czynnikiem łagodzącym efekty starzenia się społeczeństwa na tempo wzrostu gospodarczego w Polsce może być wzrost produktywności pracy, wynikający z poprawiającej się jakości kapitału ludzkiego. Sprzyjać temu będzie rosnący poziom wykształcenia Polaków.

Polska posiada więc znaczny kapitał w postaci młodych, dobrze wykształconych obywateli. Kapitał ten daje szanse na przezwyciężenie wyzwań – nie tylko demograficznych – które będą pojawiały się przed polską gospodarką w przyszłości – twierdzi prezes NBP w tekście na łamach „Polskiego Kompasu 2019”.

Pełny tekst prof. Adama Glapińskiego zawiera elektroniczne wydanie „Polskiego Kompasu 2019” dostępne bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze