Informacje

www.sxc.hu / autor: www.sxc.hu
www.sxc.hu / autor: www.sxc.hu

Detektywi od kolei teraz z MSWiA

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 1 listopada 2019, 16:30

  • 0
  • Powiększ tekst

Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych zostanie wyłączona ze struktury Ministerstwa Infrastruktury i wejdzie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - przewiduje nowela ustawy o transporcie kolejowym, która weszła w życie 1 listopada.

Nowela zakłada, że do kompetencji ministra spraw wewnętrznych będzie należało dysponowanie środkami przeznaczonymi na działalność Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych (PKBWK) oraz zapewnienie obsługi administracyjnej jej funkcjonowania.

Nowelizacja wykonuje wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z czerwca 2018 r. TSUE uznał wówczas, że Polska naruszyła prawo unijne, gdyż nie zagwarantowała niezależności organizacyjnej i decyzyjnej PKBWK od zarządcy infrastruktury kolejowej - PKP Polskich Linii Kolejowych (PKP PLK), nad którym to podmiotem nadzór sprawuje minister infrastruktury.

Zdaniem TSUE taki stan rzeczy mógł powodować powstanie konfliktu interesów, ponieważ minister właściwy do spraw transportu, sprawując nadzór właścicielski nad PKP PLK, mógłby wpływać na prowadzenie prac przez PKBWK w taki sposób, aby polski organ dochodzeniowy nie wykazywał naruszeń lub błędów PKP PLK, które mogły spowodować powstanie zdarzenia kolejowego.(PAP)

Powiązane tematy

Komentarze