Informacje

Uniwersytet Wrocławski, po otrzymaniu statusu uczelni badawczej, ma szansę stać się kluczowym uczestnikiem społecznych, kulturowych i ekonomicznych zmian / autor: fot. Pixabay
Uniwersytet Wrocławski, po otrzymaniu statusu uczelni badawczej, ma szansę stać się kluczowym uczestnikiem społecznych, kulturowych i ekonomicznych zmian / autor: fot. Pixabay

Przełom w ekonomii nadejdzie z Wrocławia?

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 7 listopada 2019, 09:00

    Aktualizacja: 7 listopada 2019, 10:18

  • 0
  • Powiększ tekst

Uniwersytet Wrocławski, po otrzymaniu statusu uczelni badawczej, ma szansę stać się kluczowym uczestnikiem społecznych, kulturowych i ekonomicznych zmian - uważa prof. Przemysław Wiszewski, szef zespołu, który przygotował aplikację UWr w staraniach o status uczelni badawczej.

W minionym tygodniu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawiło listę 10 uczelni badawczych, zwycięzców konkursu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza” (IDUB). Wśród nich jest Uniwersytet Wrocławski.

CZYTAJ TEŻ: Przedsiębiorco - dziś ważna zmiana w prawie

Szef zespołu, który przygotował aplikację UWr w staraniach o status uczelni badawczej, dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych prof. Przemysław Wiszewski przypomniał, że dzięki otrzymaniu statusu uczelni badawczej, Uniwersytet Wrocławski będzie w latach 2020-2026 otrzymywał ministerialną subwencję zwiększoną o 10 proc. Wzrost subwencji ma pomóc w sfinansowaniu zmian na uczelni.

Zmiany mają być - jak podkreślił prof. Wiszewski - głębokie i dotyczyć wielu obszarów funkcjonowania wrocławskiej uczelni. „Widzimy wyraźnie, że musimy usunąć bariery, które w zmieniającym się świecie blokują nasze badania, osłabiają przekazywanie najnowszej wiedzy studentom i utrudniają współpracę z otoczeniem” - dodał profesor.

Naukowiec wskazał, że zmiany zaproponowane w aplikacji przez Uniwersytet Wrocławski obejmują m.in. wsparcie dla priorytetowych obszarów badawczych. „Obszary, które odniosły największy sukces mierzony udziałem w dyskursie nauki światowej, zostały w naszym wniosku wymienione jako +priorytetowe obszary badawcze+. To: nowe materiały, big data i sztuczna inteligencja, zdrowie - od analizy genów do projektowania leków, człowiek między naturą i kulturą, człowiek - miasto i środowisko oraz wielokulturowość” - wyliczał prof. Wiszewski.

Dziekan podkreślił, że badacze zajmujący się tymi obszarami będą mieli możliwość starania się o uniwersyteckie finansowe wsparcie badań, które poprzedzają aplikację o zewnętrzne granty. „Uruchomiony zostanie też program finansowania krótkich pobytów zagranicznych w celu nawiązania lub wzmocnienia współpracy. Przewidzieliśmy środki zarówno na specjalne stypendia, jak i na pokrycie redukcji obciążeń dydaktycznych dla pracowników prowadzących wysokiej jakości badania w ramach priorytetowych obszarów badawczych” - dodał prof. Wiszewski.

Uniwersytet Wrocławski chce też znaczne środki przeznaczyć na „budowę fundamentów dalszego rozwoju badań” na uczelni. Będzie m.in. finansowany program przyjazdów badaczy z zagranicy; zwiększone zostaną nakłady na sprzęt oraz dostęp do najświeższej, najwyższej jakości informacji naukowej.

Uczelnia chce m.in. tworzyć nowe zespoły badaczy, które aktywnie będą uczestniczyć w nauce światowej. Położony zostanie również nacisk na zindywidualizowany, dający dostęp do światowej wiedzy system kształcenia studentów i doktorantów. Powstaną przy tym m.in. jednolite pięcioletnie studia magisterskie związane z priorytetowymi obszarami badawczymi.

Na wrocławskiej uczelni mają również zostać powołane Inkubatory Doskonałości Naukowej. „Będą one skierowane do zespołów o dużym potencjale rozwoju, działających przede wszystkim w dyscyplinach o mniejszej efektywności badań. Powinny one mieć charakter interdyscyplinarny, wspierając współpracę priorytetowych obszarów badawczych z dyscyplinami dotąd słabiej zaangażowanymi w ich rozwój” - tłumaczył prof. Wiszewski.

Dodał, że zasadniczym celem powołania Inkubatorów jest wsparcie badaczy i dyscyplin mających mniejszy dorobek międzynarodowy, ale gotowych inwestować w swój dalszy rozwój. „Mamy nadzieję przełamać w ten sposób nierównomierność zaawansowania badań w różnych dyscyplinach UWr” - podkreślił profesor.

Zmiany są zapowiadane również w polityce kadrowej oraz w zarządzaniu uczelnią. „Profesjonalizacja kadry administracyjnej musi iść w parze z argumentami finansowymi (…) Rekrutacja kadry naukowej nie może być nastawiona na reprodukcję etatów w strukturze dydaktycznej, lecz musi mieć uzasadnienie w celach strategicznych uczelni. Dlatego jej przebieg będzie zgodny z zasadami Europejskiej Karty Naukowca. Kadrę uczelni muszą zasilać wyłącznie badacze prowadzący najwyższej jakości badania” - dodał naukowiec.

PAP/ as/

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze