Informacje

Prof. dr hab. Alojzy Zbigniew Nowak został wybrany na drugą kadencję rektorem UW / autor: materiały prasowe UW
Prof. dr hab. Alojzy Zbigniew Nowak został wybrany na drugą kadencję rektorem UW / autor: materiały prasowe UW

PERSONALIA

Uniwersytet Warszawski wybrał rektora

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 18 kwietnia 2024, 19:25

    Aktualizacja: 18 kwietnia 2024, 20:47

  • Powiększ tekst

Prof. dr hab. Alojzy Zbigniew Nowak został wybrany na drugą kadencję rektorem Uniwersytetu Warszawskiego. Będzie sprawował funkcję do roku 2028.

Po niezwykle głośnej w ostatnich dniach kampanii, w której wobec rektora wytoczono medialny atak związany z jego pracą poza uczelnią, 18 kwietnia wyboru dokonano stosunkiem głosów 281 głosów na 435 głosów (432 były ważne) elektorskich podczas Kolegium Elektorów UW. W tym samym czasie odbyły się wybory członków Senatu uczelni. Prof. Nowak jest 45. rektorem warszawskiej uczelni, wybrany został na drugą kadencję na lata 2024-2028.

W tegorocznych wyborach poza prof. Nowakiem startowali także dr hab. prof. Maciej Górecki z Wydziału Psychologii, który otrzymał 8 głosów elektorskich oraz dr hab. prof. Łukasz Niesiołowski-Spanò, dziekan Wydziału Historii, który uzyskał 143 głosy.

„Coraz częściej doceniamy niezastąpioną rolę nauki i nowych kompetencji w zmieniającym się świecie. Obecnie wykorzystanie wiedzy jest ważnym, trwałym elementem wzmacniającym skuteczność także procesu transformacji europejskiej gospodarki, w tym polskiej. Nauka odpowiada też skuteczniej na aspiracje intelektualne i zawodowe młodego pokolenia. Wyższe uczelnie, w tym uniwersytety, na całym świecie odgrywają w tym zakresie ogromnie ważną, jeśli nie kluczową, rolę” – wyjaśniał prof. Nowak na łamach rocznika „Gazety Bankowej” w „Polskim Kompasie 2023”.

CZYTAJ TEŻ: Polska w szybko zmieniającym się świecie

Atak w mediach

Tuż przed ostatecznym rozstrzygnięciem wyborów na UW w mediach pojawiły się publikacje dotyczące zarobków prof. Nowaka w PZU, a także w radach nadzorczych niektórych spółek. Do zarzutów rektor odniósł się osobiście w mediach społecznościowych, publikując następujące oświadczenie:

„Gwoli prawdy informuję, że z PZU odszedłem sam za porozumieniem stron. Ustalona między stronami data zawarcia porozumienia nie miała żadnego związku z publikacjami medialnymi. Na stanowisku doradcy zatrudniono mnie zanim zostałem rektorem. Z chwilą objęcia funkcji rektora, w transparentnej procedurze, uzyskałem na to na to zgodę Rady Uczelni. Wykorzystanie ludzi nauki przez biznes w renomowanych uczelniach na świecie jest standardem. U nas ciągle jeszcze potrafi być zarzutem” - napisał w oświadczeniu na Facebooku.

CZYTAJ TEŻ: Oświadczenie rzecznika prasowego UW

Najwyraźniej publikacje nie wpłynęły na decyzje Kolegium Elektorów UW.

Cele edukacji uniwersyteckiej

Rektor na temat celów edukacji uniwersyteckiej pisał na łamach rocznika „Polski Kompas”, podkreślając znaczenie nowoczesnych sposobów kształcenia na wyższych uczelniach.

Jednym z głównych zadań Uniwersytetu Warszawskiego jest przygotowanie młodych ludzi do życia w ciągle zmieniającym się świecie. Ma to znaczenie dla przygotowania młodych ludzi do ich wejścia na niezwykle dynamicznie zmieniający się rynek pracy. Dziś młodzi ludzie studiujący na naszej uczelni w większości charakteryzują się ambicją, otwartością, bezpośredniością, różnorodnością, mobilnością, zaangażowaniem społecznym. W coraz większym stopniu korzystają z aplikacji i programów usprawniających i automatyzujących ich życie oraz studiowanie” – czytamy w roczniku.

CZYTAJ TEŻ: Prof. Alojzy Z. Nowak: własność kapitału fundamentalna

Uniwersytet Warszawski, (…) w coraz większym stopniu kształci przyszłych przedsiębiorców, innowatorów i kreatorów rynku. Jestem przekonany, iż w ostatecznym rozrachunku decydujące znaczenie dla sukcesu modernizacyjnego Polski będzie miało przedsiębiorcze i proinnowacyjne nastawienie firm publicznych i prywatnych, pracowników i konsumentów. W tej sytuacji istnieje absolutna potrzeba nowej, przyspieszonej adaptacji nauki i gospodarki do nowych wyzwań, związanych m.in. z tzw. Gospodarką 4.0 – a więc gospodarką zorientowaną w coraz większym stopniu na nowoczesne technologie, innowacje, prawnie uregulowaną sztuczną inteligencję, szeroko rozumianą przedsiębiorczość. Nauka musi zatem jeszcze szybciej podążać, a nawet wyprzedzać potrzeby nowoczesnej gospodarki. Jestem przekonany, że na ogół tak się dzieje na Uniwersytecie Warszawskim” – pisał prof. Alojzy Z. Nowak w „Polskim Kompasie 2023”.

Prof. Nowak o priorytetach

Prof. Nowak został, ukończył studia magisterskie w SGPiS (obecnie SGH w Warszawie), a także studia w USA w zakresie ekonomii na University of Illinois at Urbana – Champaign. Jest absolwentem studiów z bankowości, finansów i rynków kapitałowych na Uniwersytecie w Exeter. W Antwerpii na Free University of Berlin odbył studia w zakresie International Economics at RUCA. Z UW jest związany nieprzerwanie od 1984 roku. Kierował Zakładem Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych oraz Katedrą Gospodarki Narodowej na Wydziale Zarządzania. Był dyrektorem Centrum Europejskiego. W latach 1999-2006 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Zarządzania, a następnie od 2006 do 2012 funkcję dziekana wydziału. W latach 2012–2016 był prorektorem UW ds. badań naukowych i współpracy. W 2016 roku został ponownie wybrany dziekanem Wydziału Zarządzania. Od wielu lat jest członkiem Rady Programowej „Gazety Bankowej”. W czerwcu 2020 roku został rektorem UW.

„Od czasu pełnienia funkcji rektora Uniwersytetu Warszawskiego i zarządzania na naszej uczelni mogę jednoznacznie stwierdzić, że dbałość o wysoką jakość badań i poziomu nauczania była i jest oczywistym priorytetem dla mnie oraz dla władz UW i kierowników wszystkich jednostek badawczo-naukowych, władz statutowych, a także innych jednostek organizacyjnych” – mówił w wywiadzie dla „Gazety Bankowej” w kwietniu 2023 roku. –

Mam to szczęście, że przychodzi mi współpracować bardzo dobrze i na co dzień z najbliższymi dla mnie osobami – prorektorami, z którymi lojalnie i solidarnie inicjujemy oraz podejmujemy decyzje ważne dla naszej uczelni. A sprawna i kompetentna administracja jest dla nas ogromnie pomocna i niezbędna. Niezmiennym celem pozostaje też intensyfikacja współpracy międzynarodowej, tworzenie konsorcjów naukowych i edukacyjnych, grup badawczych, pozyskiwanie grantów. Dużą wagę przywiązuję również do współpracy ze środowiskami akademickimi oraz biznesowymi w kraju i za granicą. Wspomniałem wcześniej, że pandemia nauczyła nas większej solidarności, racjonalności, opiekuńczości i empatii. To zapewne trwałe i ponadczasowe wartości, wyniesione właśnie z pandemii. Nasze badania potwierdziły, że przeszkoleni nauczyciele akademiccy bardzo dobrze poradzili sobie z nowymi wymogami, wyzwaniami i czasami przeciwnościami występującymi w tamtych warunkach. Studenci wskazywali nierzadko na korzyści ze zdalnego nauczania w tamtym okresie. Czas oraz tempo nauczania dostosowane do dyspozycyjności uczących się, bezpieczny i nieograniczony terytorialnie czy czasowo dostęp do wiedzy sprawdziły się w praktyce” – mówił rektor UW w wywiadzie dla „Gazety Bankowej” niemal równo rok temu.

CZYTAJ TEŻ: WYWIAD. Alojzy Z. Nowak: Coraz wyższy poziom technologiczny kluczowy dla jakości zarządzania uczelnią

Organizacją wyborów i nadzorem nad ich przebiegiem na Uniwersytecie Warszawskim zajmuje się Uczelniana Komisja Wyborcza. Rektora wybierają członkowie Kolegium Elektorów UW, którzy 18 kwietnia odbyli posiedzenie w Auli im. Adama Mickiewicza w Auditorium Maximum na kampusie UW przy Krakowskim Przedmieściu.

JM Rektor Alojzy Z. Nowak w swoim programie na lata 2024-28 określił główne kierunki działania władz uczelni. To: • Doskonałość badawcza • Wszechstronne kształcenie • Poprawa warunków materialnych życia, pracy i studiów • Przyjazne środowisko pracy • Odpowiedzialne zarządzanie Uczelnią • Realizacja inwestycji na UW • Działania na rzecz realizacji społecznej misji Uniwersytetu Warszawskiego i celów zrównoważonego rozwoju. Podkreślał też znaczenie kontynuacji programu, z którym został wybrany po raz pierwszy cztery lata temu, o znamiennym tytule: „Uniwersytet 2.1 – Uniwersytet Warszawski wobec wyzwań XXI wieku”.

(red).

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych