Informacje

Dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju / autor: materiały prasowe
Dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju / autor: materiały prasowe

Innowacje dla przedsiębiorczych

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 28 listopada 2019, 09:30

  • 0
  • Powiększ tekst

Od samego początku misją Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest wsparcie polskich jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw w rozwijaniu ich zdolności do tworzenia i wykorzystywania rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych, które nadadzą impuls rozwojowy gospodarce – pisze w „Polskim Kompasie 2019” dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

(…) Powołane do życia w 2007 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju to kluczowa instytucja wspierająca polskie przedsiębiorstwa i jednostki naukowe w opracowaniu innowacyjnych rozwiązań dla gospodarki – pisze dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor NCBiR.

Od samego początku misją Centrum jest wsparcie polskich jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw w rozwijaniu ich zdolności do tworzenia i wykorzystywania rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych, które nadadzą impuls rozwojowy gospodarce. Od ponad dekady budujemy rynek dla innowacji, by produkty i usługi naszych przedsiębiorców miały szansę rozwoju w długiej perspektywie. Jednocześnie, chcąc być instytucją partnerską dla innowatorów, sami rozwijamy się, starając się być bardziej dostępnymi, wprowadzając rynkowy system wsparcia przedsiębiorstw czy nowatorskie formuły zamówień publicznych. Wystarczy wspomnieć projekty prowadzone przez NCBR w trybie „partnerstwa innowacyjnego”, w których Centrum zamawia produkt nieistniejący jeszcze na rynku, a jego producentowi zapewnia pierwszy rynek zbytu. Kreujemy tym samym rolę państwa jako inteligentnego zamawiającego, nie tylko definiując wyzwania technologiczne, strategiczny cel badawczy, czy premiując kolejne kroki w jego osiągnięciu, ale także gwarantując współpracującym podmiotom rynek beta dla wyników prac B+R – chakrakteryzuje misję NBCiR jego szef.

Innowacje dla ludzi

Prosty w obsłudze elektroniczny stetoskop, którym samodzielnie możemy zbadać dziecko, a dane do diagnozy wysłać lekarzowi w dowolnym miejscu na świecie, „tarcza” antydronowa, automat dawkujący leki dla pacjentów, aplikacja pomagająca poruszać się osobom niedowidzącym, miejski ekologiczny pojazd łączący zalety auta osobowego i motocykla, bioniczna trzustka – to tylko kilka z przykładów innowacyjnych projektów dofinansowanych przez NCBR. Choć proces ich powstawania obarczony jest ryzykiem NCBR wspiera te i tysiące innych konceptów, wierząc, że może z nich powstać zarówno przełomowa technologia jak i rentowne, nowoczesne przedsiębiorstwo  - wylicza dr Wojciech Kamieniecki.

»» Zobacz relację z gali Polski Kompas 2019:

w relacji wystąpienia tegorocznych laureatów: ministra finansów, inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego, ministra ds. pomocy humanitarnej Michała Wosia, prezesa Energi SA, Grzegorza Ksepko, prezesa KGHM Polska Miedź Marcina Chludzińskiego, Mirosława Skiby, prezes SGB Banku SA oraz Olgierda Cieślika, prezesa zarządu Totalizatora Sportowego.

Innowacje dla przyszłości

Analizując stojące przed nami wyzwania, podejmujemy wysiłki, by mądrze inwestowane pieniądze pomagały tworzyć rozwiązania potrzebne dziś i w przyszłości – przez 10 lat (2008-2018) NCBR podpisało ponad 10 tys. umów, przeznaczając na wsparcie prac B+R polskich przedsiębiorstw, uczelni oraz instytutów badawczych 50 miliardów złotych. Na tym nie poprzestajemy. W latach 2015-2017 wydaliśmy około 10 mld zł, w latach 2018-2020 zamierzamy zwiększyć pulę wydatkowanych środków do 20 mld zł. Jednak aby to zrobić potrzebujemy zaangażowania ze strony przedsiębiorstw, bo to właśnie one realizują, a następnie wdrażają przełomowe technologie, napędzające naszą gospodarkę i poprawiające jakość życia społeczeństwa - informuje dyrektor NBCiR.

Świadomi problemów, z jakimi stale borykają się przedsiębiorcy wdrażający wyniki swoich badań na rynek, zbudowaliśmy podwaliny ekosystemu finansowania projektów B+R z wykorzystaniem funduszy venture capital. (…) Przejmując gros ryzyka finansowego immanentnie wpisanego w specyfikę prac badawczo-rozwojowych, NCBR stara się stymulować potencjał do wytwarzania technologii jutra. Dajemy przedsiębiorcom przestrzeń, ale to od nich finalnie zależy czy i jak ją wykorzystają. Inwestycje w takie technologie jak sztuczna inteligencja, blockchain czy rozwiązania przemysłu 4.0 są obecnie kluczem w wyścigu technologicznym i ogromną szansą na stworzenie przewagi konkurencyjnej nie tylko w Polsce, ale również na rynkach zagranicznych. I to właśnie MŚP są w stanie tą przewagę wytworzyć i skutecznie z niej korzystać w walce o najbardziej konkurencyjne rynki. Wraz z postępującą cyfryzacją procesów przemysłowych, firmy które pozostaną w tyle, mogą wiele stracić. W wymiarze praktycznym tak zwana czwarta rewolucja przemysłowa pozwala chociażby poprzez automatyzację podstawowych procesów poradzić sobie z takimi wyzwaniami branż jak niedobór siły roboczej w najcięższych i najsłabiej opłacanych zawodach – jeśli polskie firmy prześpią ten etap, skupiając się na „tu i teraz” ciężko będzie nadgonić za konkurencją. (…) - podkreśla dyrektor NCBiR.

Pełny tekst dr Wojciecha Kamienieckiego zawiera elektroniczne wydanie „Polskiego Kompasu 2019” dostępne bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika

Powiązane tematy

Komentarze