Informacje

PKB - wyniki po III kw / autor: Pixabay
PKB - wyniki po III kw / autor: Pixabay

GUS: gospodarka wzrosła o 3,9 proc.

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 29 listopada 2019, 12:50

  • 0
  • Powiększ tekst

GUS poinformował, że III kwartale tego roku gospodarka Polski rozwijała się w tempie 3,9 proc.

Produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w III kwartale 2019 r. był realnie wyższy o 3,9 rok do roku, wobec 5,2 proc. w analogicznym kwartale 2018 r. (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego). W III kwartale 2019 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 1,3 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 4,1 proc.” - czytamy w komunikacie GUS.

Zdaniem urzędu statystycznego w III kwartale tego roku głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego był popyt krajowy, którego wzrost w skali roku wyniósł 3,3 proc. Był on jednak niższy od popytu notowanego w II kwartale 2019 r. (wzrost o 4,6 proc.). Jak tłumaczy GUS, wpłynął na to niższy niż w II kwartale 2019 r. wzrost akumulacji brutto, który wyniósł 0,4 proc. (wobec 7,1 proc. w II kwartale 2019 r.).

Konsumpcja ogółem wzrosła w tempie podobnym jak w II kwartale 2019 r. i zwiększyła się o 4,0 proc. Konsumpcja w sektorze gospodarstw domowych wzrosła o 3,9 proc., a tempo to było niższe niż w II kwartale 2019 r. (wzrost o 4,4 proc.).

Tempo wzrostu nakładów brutto na środki trwałe (inwestycje - PAP) było słabsze niż w II kwartale 2019 r. i wyniosło 4,7 proc. (wobec 9,1 proc.) czytamy w komunikacie GUS.

Urząd obliczył, że stopa inwestycji (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) wyniosła 17,7 proc. wobec 17,8 proc. przed rokiem.

Według GUS dodatni wpływ na tempo wzrostu gospodarczego miało saldo handlu zagranicznego.

Szybsze tempo wzrostu niż przeciętnie w gospodarce narodowej zanotowano w handlu i naprawach, transporcie, działalności finansowej i ubezpieczeniowej; słabsze - w przemyśle, budownictwie poinformowano.

Zgodnie z obliczeniami GUS, wartość dodana brutto w przemyśle wzrosła o 3,4 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r.; w budownictwie była wyższa o 3,6 proc. rdr; w handlu i naprawach wzrosła o 4,7 proc.; w transporcie i gospodarce magazynowej o 7,0 proc.; w działalności finansowej i ubezpieczeniowej była wyższa o 9,2 proc.; w administracji publicznej i obronie narodowej, obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych, edukacji, opiece zdrowotnej i pomocy społecznej wzrosła w skali roku o 3,3 proc.

Odnosząc się do danych wyrównanych sezonowo GUS podał, że w porównaniu z poprzednim kwartałem PKB zwiększył się realnie o 1,3 proc., a wartość dodana brutto w gospodarce narodowej wzrosła realnie o 1,0 proc.

W przemyśle wartość dodana brutto w III kwartale 2019 r. wzrosła realnie o 1,2 proc., w budownictwie o 0,7 proc., w handlu i naprawach o 1,3 proc., w transporcie o 2,2 proc., a w działalności finansowej i ubezpieczeniowej zmniejszyła się o 1,8 proc. Wartość dodana brutto w administracji publicznej i obronie narodowej, obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych, edukacji, opiece zdrowotnej i pomocy społecznej łącznie w III kwartale 2019 r. wzrosła o 0,6 proc.

Popyt krajowy w III kwartale 2019 r. wzrósł realnie o 0,8 proc. Spożycie ogółem w III kwartale 2019 r. wzrosło realnie o 1,0 proc., wzrost spożycia w sektorze gospodarstw domowych wyniósł realnie 0,9 proc. Akumulacja w III kwartale 2019 r. zmniejszyła się realnie o 0,7 proc. Nakłady brutto na środki trwałe w III kwartale 2019 r. zwiększyły się realnie o 0,2 proc. podał GUS.

Czytaj też:KE tnie prognozy wzrostu PKB Polski

(PAP), DS

Powiązane tematy

Komentarze