Informacje

Biznes był zadowolony z roku... / autor: fot. Pixabay
Biznes był zadowolony z roku... / autor: fot. Pixabay

Który rok najbardziej zadowolił biznes?

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 27 stycznia 2020, 06:12

  • 0
  • Powiększ tekst

Blisko połowa mikro, małych i średnich przedsiębiorców uważa, że 2019 r. był dla nich lepszy pod względem finansów i rozwoju niż rok poprzedni. Szczególnie zadowolone jest budownictwo, najmniej transport i handel, który najbardziej obawia się 2020 roku - wynika z badania dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

Dodano, że co szósty przedsiębiorca narzeka, że jego sytuacja pogorszyła się w 2019 r., a co trzeci jest zdania, że nie było ani lepiej, ani gorzej.

W podsumowaniach 2019 r. przeważają zadowoleni przedsiębiorcy - niemal połowa przedstawicieli firm (49 proc.) jest usatysfakcjonowana obrotem biznesowych spraw w ostatnich 12 miesiącach. Wśród pozytywnie oceniających miniony rok jedna trzecia przedsiębiorców wskazuje, że powodem były wyższe zyski i większa sprzedaż. Nieco ponad jedna czwarta deklaruje, że 2019 r. był lepszy przede wszystkim dlatego, że udało im się pozyskać nowych odbiorców i wejść na nowe rynki. Wskazywano również na lepszą płynność finansową (26 proc.) i poczucie stabilności finansowej (21 proc.).

W grupie firm negatywnie oceniających 2019 r. - do której należy 17 proc. badanych - blisko 30 proc. na pierwszym miejscu wymienia niższe zyski. Na kolejnych miejscach wskazują spadki sprzedaży oraz rosnące koszty zatrudnienia (po ok. 23 proc.) i kiepskie rozliczenia z odbiorami (18 proc.).

Problem opóźnionych należności, jak powiedział prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak, w sektorze MŚP pozostaje wciąż aktualny:

W zrealizowanym dla nas badaniu podsumowującym ubiegły rok, połowa przedsiębiorców podaje, że ich kontrahenci opóźniali płatności o co najmniej 30 dni. Ponad 25 proc. firm zdarzało się czekać nawet o 90 dni lub dłużej

Dodał, że blisko jedna czwarta przedsiębiorców przewiduje, że części należności z 2019 r. w ogóle nie otrzyma.

Obawy, że pieniędzy nie uda się odzyskać stosunkowo najczęściej mają producenci. Usługodawcy deklarują, że co do zasady wszystkie płatności były realizowane w terminie lub z drobnymi opóźnieniami. Natomiast należności przeterminowane o 60 i 90 dni w minionych 12 miesiącach, częściej niż inni deklarują firmy handlowe. Handel, jak wynika z badania, przyznaje też, że zdarzyło się mu zalegać z płatnościami na skutek opóźnień lub nieuregulowanych zobowiązań kontrahentów.

Według badania miniony rok najlepiej ocenia budownictwo, a najgorzej handel i transport. W sektorze budowlanym 7 na 10 badanych przedsiębiorstw uznało 2019 r. za lepszy od poprzedniego. W tej branży jest też najmniej zawiedzionych - sytuacji nie udało się poprawić jednej firmie budowlanej na 10. Najmniej usatysfakcjonowanych zeszłorocznymi osiągnięciami jest w handlu i transporcie. W transporcie jest też najwięcej przekonanych, że w minionym roku było gorzej niż wcześniej. Taką opinię ma co czwarty przedstawiciel firm transportowych, podczas gdy ogólnie „o złym obrocie spraw w 2019 r.” mówi co szósty przedsiębiorca.

Wśród pozytywnie podsumowujących zeszłoroczne osiągnięcia przeważają firmy średnie, zatrudniające od 50 do 249 osób. W tej grupie jako lepszy miniony rok postrzega niemal dwie trzecie ankietowanych, a jedna ósma (12 proc.) przyznaje, że było trudniej niż wcześniej. Wśród niezadowolonych firm średniej wielkości, badani wskazują przede wszystkim, że ostatnie 12 miesięcy były gorsze pod względem zatrudniania pracowników. Z kolei ankietowani z podmiotów zatrudniających 10-49 osób częściej podają, że słabe były zyski oraz płatności od odbiorców towarów i usług.

W prognozach na ten rok nad optymistami przeważają pesymiści, najwięcej ma ich branża handlowa. Przedsiębiorcy w 2020 r. obawiają się kosztów ze względu m.in. na wzrost płacy minimalnej i wynikającą z tego podwyżkę składki na ZUS dla prowadzących działalność gospodarczą; boją się też zmian podatkowych. Tematy te wskazała ponad jedna trzecia badanych. Natomiast ponad jedna piąta respondentów wskazała na podwyżkę cen prądu, rosnącą biurokrację i niepewność otoczenia gospodarczego, a także problemy ze znalezieniem pracowników. Obaw nie ma co 20. badany.

Jak mówi Halina Kochalska z BIG, „na nieco więcej niż inne branże liczy w przyszłym roku przemysł (23 proc.), w którym optymiści nieznacznie dominują nad pesymistami”. Najmniej nastawionych na zmianę na lepsze widać w branży budowlanej (17 proc.). Prognozę pogorszenia sytuacji najgłośniej słychać natomiast w handlu (41 proc.). - dodała.

Badanie przeprowadziła w styczniu 2020 r. na zlecenie BIG InfoMonitor firma Keralla Research. Zrealizowano je wśród mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wystawiających faktury z odroczonym terminem płatności na próbie 500 firm techniką wywiadów telefonicznych CATI.

CZYTA TEŻ: Bułgaria wprowadzi euro do 2023 r.? „Całkiem realne”

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor) prowadzi Rejestr Dłużników BIG. Działając w oparciu o Ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm.

PAP/ as/

Powiązane tematy

Komentarze