Informacje

Gaz-System zyska nowe pojemności magazynowania

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 7 lutego 2020, 14:00

    Aktualizacja: 7 lutego 2020, 14:34

  • 0
  • Powiększ tekst

Gaz-System zyska w Damasławku przestrzeń do magazynowania gazu ziemnego, weźmie też udział w budowie kopalni soli. W piątek Gaz-System i Ciech podpisały umowy precyzujące warunki współpracy m.in. przy realizacji tego przedsięwzięcia.

Magazyn gazu powstanie w miejscu tzw. wysadu solnego, po wypłukaniu z niego soli za pomocą wody, która będzie odpompowywana w postaci solanki.

Zwiększy to znacząco elastyczność sterowania przesyłem gazu oraz zapewni ciągłość jego dostaw na terenie kraju - napisał Gaz-System w piątkowym komunikacie.

Jak informuje gazowa spółka, podpisano dwie umowy precyzujące warunki współpracy przy realizacji przedsięwzięcia, polegającego na budowie przez Gaz-System kopalni soli i magazynu gazu na wysadzie solnym Damasławek.

Jest to kolejny istotny krok Gaz-System w zakresie realizacji +Polityki Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym - napisano w komunikacie.

Dwie podpisane w piątek umowy to tzw. Term Sheet oraz porozumienie dotyczące opracowania dokumentacji projektowej. Term Sheet jest dokumentem precyzującym harmonogram i zasady finansowania poszczególnych etapów inwestycji. Definiuje także kluczowe założenia dotyczące współpracy handlowej po zrealizowaniu i uruchomieniu kopalni soli i magazynu gazu. Drugi z podpisanych dokumentów to porozumienie dotyczące przygotowania dokumentacji projektowej dla poszczególnych elementów przedsięwzięcia.

W komunikacie spółki Ciech napisano, że dla tej spółki uczestnictwo w projekcie oznacza dywersyfikację źródeł dostaw solanki do zakładów grupy.

Dodano, że zgodnie z obecnymi założeniami Ciech będzie współfinansował budowę infrastruktury przesyłowej z kopalni i podziemnych magazynów gazu, umożliwiającą transport solanki do zakładów produkcyjnych.

Według wstępnych założeń szacunkowa wartość inwestycji w tę infrastrukturę może wynieść ok. 450 mln zł, a proporcje udziału obu stron we współfinansowaniu będą ustalone w drodze negocjacji i określone w umowie inwestycyjnej - napisano.

Zgodnie z zapisami w dokumencie Term Sheet obie strony zamierzają zawrzeć umowę na dostawy solanki do zakładów Ciech na 20 lat, z możliwością przedłużenia o kolejne 15 lat.

SzSz(PAP)

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze