Informacje

Przyznano już 401 tys. świadczeń "500 plus dla osób niesamodzielnych"

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 13 lutego 2020, 15:01

  • 0
  • Powiększ tekst

Do końca stycznia złożono już ok. 726 tys. wniosków o tzw. 500 plus dla osób niesamodzielnych - poinformowała PAP minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Dodała, że od października ubiegłego roku przyznano już 401 tys. świadczeń.

Od 2 września 2019 r. trwa składanie wniosków o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Jak podało PAP ministerstwo rodziny, do końca stycznia złożono ich ok. 726 tys. (w tym ZUS - 501 tys. wniosków, KRUS - 222 tys. wniosków). Od 1 października 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. przyznano 401 tys. świadczeń.

Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, do tej pory były właściwie niezauważane, bo najczęściej zamknięte były w czterech ścianach mieszkania. To też osoby, które bardzo często są w najtrudniejszej sytuacji materialnej. Wprowadziliśmy świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, żeby wesprzeć tych, którzy tego wsparcia najbardziej potrzebują. To ważna i wyczekiwana pomoc - podkreśliła minister Marlena Maląg.

Jak wskazała, potwierdzają to dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Do końca stycznia złożono już ok. 726 tys. wniosków o przyznanie świadczenia, w większości przypadków wnioski składamy osoby po 60 roku życia. Od października ubiegłego roku przyznaliśmy już 401 tys. świadczeń” - podała szefowa MRPiPS.

Obecnie o świadczenie uzupełniające do 500 zł mogą wystąpić osoby, które ukończyły 18 lat i są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a suma przysługujących im świadczeń z funduszy publicznych nie przekracza 1600 zł. Przy wypłacie dodatku obowiązuje zasada złotówka za złotówkę. Przykładowo, jeżeli suma obecnie pobieranych świadczeń wynosi 1200 zł, to świadczenie uzupełniające jest przyznawane w kwocie 400 zł. Z kolei jeśli suma świadczeń ze środków publicznych wynosi 1500 zł, to osoba uprawniona otrzymuje 100 zł.

Sejm w styczniu uchwalił nowelizację, która podwyższa próg uprawniający do wypłaty świadczenia dla niesamodzielnych z 1600 zł do 1700 zł. W konsekwencji osoby pobierające obecnie świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji w wysokości 500 zł, po 1 marca br. będą je pobierać nadal w takiej wysokości.

Dla pozostałych świadczeniobiorców takie rozwiązanie oznacza wzrost obecnie pobieranego świadczenia o 30 zł (dzieje się tak, ponieważ od marca emerytury i renty wzrosną o co najmniej 70 zł brutto). Osoby, które już otrzymują świadczenie dla niesamodzielnych, nie będą musiały składać ponownych wniosków - świadczenie zostanie im podwyższone automatycznie.

Aby otrzymać świadczenie uzupełniające, trzeba złożyć wniosek wraz z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji (lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczeniem o zaliczeniu do I grupy inwalidów wydanym przed 1 września 1997 r. przez komisję lekarską).

Dokumentem potwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji, na którego podstawie ZUS może ustalić prawo do świadczenia, jest również orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Osoby, które nie mają orzeczenia potwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji, do wniosku powinny dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia, wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku, oraz dokumentację medyczną lub też inną - istotną z punktu widzenia stanu zdrowia - dokumentację medyczną (np. kartę badania profilaktycznego lub dokumentację rehabilitacji leczniczej). Osoby mające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności powinny do wniosku dołączyć ten dokument.

Tzw. 500 plus dla osób niesamodzielnych przysługuje od miesiąca, w którym zostały spełnione warunki wymagane do jego przyznania, nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek.

(PAP)SzSz

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze