Informacje

Pieniądze / autor: Andrzej Skwarczyński, Fratria
Pieniądze / autor: Andrzej Skwarczyński, Fratria

Szybkie działania konieczne. Są rekomendacje dla gospodarki

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 16 marca 2020, 20:26

  • 0
  • Powiększ tekst

Konieczne jest podjęcie pilnych działań w celu ograniczenia negatywnego wpływu epidemii na krajowy sektor bankowy, a tym samym na polską gospodarkę - uważa Komitet Stabilności Finansowej dot. nadzoru makroostrożnościowego

Komitet sformułował odpowiednie rekomendacje dot. wymogów dla banków.

Jak podano w komunikacie opublikowanym na stronie NBP, w poniedziałek odbyło się posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej dotyczące nadzoru makroostrożnościowego (KSF-M). Zostało zwołane w trybie pilnym z inicjatywy przewodniczącego, prezesa NBP Adama Glapińskiego. Oprócz szefa banku centralnego uczestniczyli w nim także wiceminister finansów Leszek Skiba, przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski, prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Piotr Tomaszewski oraz - na zaproszenie przewodniczącego KSF-M - minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Jak wyjaśniono, głównym tematem obrad było omówienie możliwych działań zaradczych, mających na celu ograniczenie wpływu epidemii koronawirusa na krajowy sektor bankowy i otoczenie gospodarcze. Komitet uznał, że wpływ ten należy rozpatrywać w krótkim i średnim horyzoncie.

W krótkim okresie kluczową kwestią jest utrzymanie ciągłego dostępu społeczeństwa i podmiotów gospodarczych do rozliczeń pieniężnych, tak gotówkowych, jak i bezgotówkowych. W tym kontekście uznano, że oba te zadania są realizowane bez zakłóceń. Płynność banków jest niezagrożona i czuwa nad nią bank centralny - napisano.

Według KSF-M w średnim okresie podstawowym wyzwaniem jest utrzymanie płynności firm i zdolności banków do kreacji kredytu w warunkach dużej niepewności gospodarczej i ograniczeń zarówno po stronie popytowej, jak i podażowej.

Komitet uznał, że w tych okolicznościach konieczne jest podjęcie pilnych działań mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu epidemii koronawirusa na krajowy sektor bankowy i w efekcie na polską gospodarkę - podkreślono. W związku z tym KSF-M sformułował kilka rekomendacji.

Pierwsza dotyczy „niezwłocznego uchylenia obowiązku stosowania przez instytucje bufora ryzyka systemowego”. Wyjaśniono, że mniejszy wymóg kapitałowy przekłada się równocześnie na niższy wymóg MREL (minimalny wymóg funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji, który ma na celu wzmocnienie zdolności banków do pokrycia strat i dokapitalizowania w sytuacji, gdy konieczne jest przeprowadzenie procesu przymusowej restrukturyzacji - red.).

W ocenie Komitetu umożliwienie bankom wykorzystania środków z bufora zmniejsza ryzyko ograniczenia dopływu kredytu do gospodarki (tzw. zjawisko credit-crunch) i będzie działać na rzecz wsparcia gospodarki i stabilności finansowej - czytamy w komunikacie.

Komitet podkreślił jednocześnie, że ważne jest, aby środki uwolnione pochodzące z bufora nie zwiększyły skali zaplanowanych dywidend, a zostały zatrzymane na kredytowanie gospodarki i pokrycie strat w najbliższych kwartałach.

Wyjaśniono, że Komitet podjął również uchwałę ws. rekomendacji dotyczącej utrzymania wskaźnika bufora antycyklicznego na poziomie 0 proc., a także zdecydował o przekazaniu Europejskiej Radzie ds. Ryzyka Systemowego (ERRS) informacji o jego aktualnej wysokości oraz wskaźnikach będących podstawą wyznaczenia tego bufora.

Komitet będzie sukcesywnie analizował skuteczność całokształtu działań antykryzysowych i ich wpływ na stabilność finansową w krótkim i dłuższym horyzoncie” - podsumowano.

PAP, mw

Powiązane tematy

Komentarze