Informacje

Bank Pekao SA deklaruje pełną gotowość na wsparcie klientów z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw / autor: fot. materiały prasowe
Bank Pekao SA deklaruje pełną gotowość na wsparcie klientów z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw / autor: fot. materiały prasowe

Polskie banki gotowe do wspierania małych firm

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 21 marca 2020, 08:34

    Aktualizacja: 21 marca 2020, 10:23

  • 1
  • Powiększ tekst

Bank Pekao SA deklaruje pełną gotowość na wsparcie klientów z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - ich finansowanie w oparciu o umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), która podwyższa gwarancję de minimis do 80 proc., obniża prowizję za gwarancję dla klienta do 0 proc. i wydłuża okres gwarancji dla kredytów obrotowych do 39 mies.

Firmy MŚP stanowią bardzo duży odsetek zarówno wśród naszych Klientów, jak i na całym polskim rynku. Sektor ten z roku na rok dynamicznie się rozwija, kształtując całą polską gospodarkę. Firmy te często są jednak słabsze kapitałowo, bez zabezpieczeń i rezerw finansowych. Dlatego tak ważne jest ich wsparcie, szczególnie w tym trudnym okresie. Ratując małych i średnich przedsiębiorców, ratujemy całą rodzimą gospodarkę – mówi Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes Banku Pekao S.A. odpowiedzialna za Pion MŚP.

Zmiany są efektem rozmów prowadzonych w ostatnim czasie przez polski sektor bankowy. Mają one na celu zminimalizowanie skutków rozprzestrzeniania się koronawirusa. Wiele firm, szczególnie z sektora MŚP, może mieć w najbliższym czasie problem z zachowaniem płynności finansowej. Dlatego cały sektor finansowy, w tym Bank Pekao, współpracuje, żeby jak najszybciej wprowadzić kolejne rozwiązania pomocowe.

Zmiany te, wprowadzone w szybkim tempie w ścisłej współpracy z BGK pozwolą nam na bieżąco reagować i udzielać naszym Klientom niezbędnego finansowania w trudnym okresie na rynku. Sektor MŚP stanowi bardzo ważny element naszej działalności. Chcemy w możliwie największym stopniu pomóc naszym Klientom, dlatego już pracujemy nad kolejnymi rozwiązaniami – dodaje Magdalena Zmitrowicz.

Gwarancje de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego to jeden z głównych instrumentów zwiększających dostęp do finansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki dodatkowemu zabezpieczeniu zobowiązań finansowych MŚP, firmom tym łatwiej jest uzyskać kredyt obrotowy lub inwestycyjny. Do końca lutego br. z finansowania z gwarancją de minimis skorzystało już ponad 150 tys. polskich przedsiębiorców, którym udzielono zabezpieczonego kredytu na łączną kwotę 121,8 mld zł. 

W mijającym tygodniu BGK poinformował o włączeniu się w wypracowanie systemowych rozwiązań, które pomogą przedsiębiorcom przetrwać w trudnym okresie spowodowanym przez koronawirusa. Część z nich pojawi się w przygotowywanej przez rząd specustawie.

We współpracy z resortami finansów i rozwoju BGK przygotował nowe, lepsze warunki w programie gwarancji de minimis. Polegają one na zwiększeniu maksymalnego zabezpieczenia z 60 proc. do 80 proc. kwoty kredytu (wartość gwarancji to maksymalnie 3,5 mln zł). Bank zrezygnował z pobierania prowizji za udzielenie gwarancji, która wcześniej wynosiła 0,5 proc., a okres kredytu obrotowego nią objętego wydłużył z27 do 39 miesięcy. Ze zwiększonych gwarancji będzie mogła skorzystać każda firma sektora MŚP, która dotychczas spełniała kryteria określone w programie gwarancji de minimis, niezależnie od branży.

Wdrożenie tych zmian wymaga zaangażowania banków kredytujących, z którymi na bieżąco współpracuje BGK, choćby ze względu na dostosowanie parametrów w systemach IT. Bank Gospodarstwa Krajowego jest gotowy umożliwić dzięki tym zmianom dodatkową akcję kredytową na ok. 20 mld zł.

Fundusz Gwarancji Płynnościowych

Drugim rozwiązaniem jest utworzenie Funduszu Gwarancji Płynnościowych. To z tego funduszu udzielane mają być gwarancje dla średnich i dużych firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19.

Parametry tego rozwiązania są następujące:

• zabezpieczenie do 80 proc. kwoty kredytu • tylko do nowych lub odnawianych kredytów • kwota kredytu objętego gwarancją - do 250 mln zł • kwota gwarancji – od 3,5 mln zł do 200 mln zł • okres gwarancji – min. 12 m-cy • przeznaczenie kredytu – zapewnienie płynności finansowej

Z gwarancji będą mogły skorzystać firmy, które na 1 lutego 2020 nie miały zaległości w ZUS, US i banku kredytującym. Łączna wartość kredytów zabezpieczonych gwarancjami może wynieść ok. 100 mld zł, a gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych mają być udzielane do końca 2020 roku, z opcją wydłużenia tego terminu stosownie do sytuacji gospodarczej.

»» O innych rozwiązaniach finansowych dla polskich na czas kryzysu czytaj tutaj:

Nowy fundusz pożyczkowy dla firm dotkniętych epidemią

Kolejne rozwiązanie, nad którym pracuje BGK, to system dopłat do oprocentowania kredytów, których udziela przedsiębiorcom sektor bankowy. – Nie chcemy ograniczać branż ani wielkości firm, do których to wsparcie będziemy kierować. Najważniejsze jest dla nas to, jak możemy wspomóc firmy i sektor bankowy, aby banki mogły udzielać kredytów na lepszych warunkach poprzez mechanizm dopłaty do odsetek. Nie jesteśmy dzisiaj w stanie określić, jak koronawirus wpłynie na poszczególne branże czy firmy. Dlatego nie chcemy wprowadzać ograniczeń. Przygotowanie tego rozwiązania zajmie więcej czasu, ale wszystkie zaangażowane instytucje działają w trybie nadzwyczajnym – podkreśla prezes zarządu BGK Beata Daszyńska-Muzyczka.

Informacje o aktualnym wsparciu dla firm możesz sprawdzić na www.bgk.pl oraz www.biznes.gov.pl.

Oprac. sek

Powiązane tematy

Komentarze