Informacje

BGK  / autor: Fratria
BGK / autor: Fratria

Nie tylko gwarancje de minimis

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 11 kwietnia 2020, 11:41

    Aktualizacja: 11 kwietnia 2020, 22:05

  • 0
  • Powiększ tekst

Pakiet pomocowy BGK to szereg rozwiązań wspierających przedsiębiorców.

Wśród nich są: korzystniejsze warunki pożyczek unijnych, dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, a także rozwiązania gwarancyjne dla dużych firm.

Fundusz Gwarancji Płynnościowych

Dla kogo: dla średnich i dużych firm Na czym będzie polegało to rozwiązanie?

możliwość wnioskowania do banku kredytującego o zabezpieczenie spłaty kredytu (gwarancję) zabezpieczenie do 80 proc. kwoty kredytu

stosuje się go w przypadku nowych lub odnawialnych kredytów

kwota kredytu objętego gwarancją - do 250 mln zł

okres gwarancji - maksimum 27 miesięcy

okres kredytu - maksimum 24 miesiące

kwota gwarancji - od 3,5 mln zł do 200 mln zł

przeznaczenie kredytu - zapewnienie płynności finansowej

prowizje od gwarancji uzależnione od okresu kredytu i wielkości firmy

Z tego rozwiązania będą mogły skorzystać firmy, które na dzień 1 lutego 2020 r. nie miały zaległości w ZUS, US i banku kredytującym. Gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych mają być udzielane do końca 2020 r. Produkt będzie dostępny już w kwietniu w bankach współpracujących z BGK.

Kredyt na innowacje technologiczne

Dla kogo: dla małych i średnich firm

W tym programie przedsiębiorca, który realizuje inwestycję, może uzyskać dotację do  70 proc. wartości projektu, pod warunkiem, że finansuje ją kredytem na innowacje technologiczne, zaciągniętym w banku współpracującym z BGK.

Co się zmieniło?

wydłużenie terminu naboru wniosków do 24 czerwca 2020 r.

wydłużenie terminu na podpisanie umowy kredytowej z 30 do 60 dni

wydłużenie terminu na dostarczenie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie z 37 do 67 dni

wydłużenie terminu na dostarczenie dokumentacji środowiskowej z 10 na 12 miesięcy

wprowadzenie paneli zdalnych (aby nie narażać przedsiębiorców i ekspertów na konieczność osobistego, fizycznego uczestnictwa w panelach oceniających projekty) Produkt jest już dostępny w bankach współpracujących z BGK. Więcej informacji na: www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na- innowacje-technologiczne/

Dopłaty do oprocentowania kredytów

Dla kogo: dla wszystkich przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 niezależnie od wielkości i branży Jakie rozwiązania planujemy?

rodzaj kredytu - kredyt obrotowy

okres objęcia kredytu dopłatami - maksymalnie 12 miesięcy

Produkt jest w przygotowaniu, będzie dostępny w bankach współpracujących z BGK.

Pożyczki unijne dla MŚP

Dla kogo: dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

Pożyczki unijne to szereg produktów finansowych na działalność bieżącą i inwestycje, których źródłem są środki europejskie z Regionalnych Programów Operacyjnych. Warunki tych produktów, a także grupy odbiorców są różne w każdym województwie.

Co się zmieniło? Pożyczkobiorca ma możliwość uzyskania:

dodatkowej, 6-miesięcznej lub dłuższej (w zależności od programu) karencji w spłacie kapitału lub

zawieszenia spłat na okres 4 miesięcy

niższego oprocentowania pożyczek

Ponadto nie są naliczane podwyższone odsetki w odniesieniu do zaległości wynikających z epidemii COVID-19 i nie są podejmowane działania windykacyjne.

Jeśli pożyczkobiorca chce skorzystać z tych rozwiązań, powinien skontaktować się z pośrednikiem finansowym, z którym zawarł umowę o udzielenie pożyczki.

Produkt już dostępny u pośredników finan- sowych współpracujących z BGK. Ich lista dostępna na stronie: www.pozyczkiunijne.bgk.pl

Biznesmax

Dla kogo: dla mikro-, małych i średnich firm

Gwarancja ta zabezpiecza spłatę kredytu i jednocześnie zawiera dopłatę do jego oprocentowania.

Co się zmienia?

możliwość obejmowania gwarancją kredytu obrotowego odnawialnego, w tym pożyczki w rachunku bieżącym (dotychczas była dostępna tylko dla kredytu inwestycyjnego)

brak obowiązku przedkładania przez kredytobiorców planu projektu inwestycyjnego (w przypadku gwarancji stanowiącej pomoc de minimis)

rezygnacja z katalogu kosztów kwalifikowanych

wydłużenie okresu obowiązywania 5% stawki rocznej dla wyliczenia dopłaty do oprocentowania kredytu

wprowadzenie dodatkowego kryterium umożliwiającego skorzystanie z pro- innowacyjnej ścieżki oceny także firmom efektywnym ekologicznie. To umożliwi im uzyskiwanie kredytów obrotowych i inwestycyjnych, niekoniecznie związanych z efektem ekologicznym

Produkt będzie dostępny jeszcze w kwietniu w bankach współpracujących z BGK. Więcej informacji na: www.bgk.pl/ przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancja-biznesmax/

TARCZA ANTYKRYZYSOWA – wsparcie z ZUS

Jakie wsparcie możesz uzyskać w ZUS?

• zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek

• świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne

• świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność

• ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej, czyli odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek

Aby uzyskać wsparcie z ZUS, musisz złożyć odpowiedni wniosek. Wszystkie dokumenty można złożyć przez portal Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS - bez wychodzenia z domu – przez internet. Jeżeli nie masz jeszcze profilu na portalu PUE ZUS, możesz go założyć online – przy użyciu podpisu kwalifikowanego, profilu zaufanego/login.gov lub bankowości elektronicznej.

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze