Informacje

Pekao podało wyniki / autor: fot. Krzysztof Kotowski
Pekao podało wyniki / autor: fot. Krzysztof Kotowski

AKTUALIZACJA

Pekao: Stawiamy na wzrost organiczny i cyfryzację

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 12 maja 2020, 07:52

    Aktualizacja: 12 maja 2020, 12:52

  • 0
  • Powiększ tekst

W pierwszym kwartale br. grupa Pekao zarobiła 186,9 mln zł, co oznacza wzrost o 12,5 proc. rok do roku - napisano w opublikowanym we wtorek raporcie. Dodano, że wzrost zysku był możliwy dzięki rozwojowi działalności komercyjnej i kontroli kosztów.

W I kw. 2020 r. Bank Pekao S.A. poprawił powtarzalny zysk netto i utrzymał dwucyfrowe wzrosty dochodów komercyjnych w kluczowych obszarach biznesowych” - napisano we wtorkowym komunikacie.

Wysoka baza kapitałowa, bezpieczny profil płynnościowy oraz ostrożne podejście do zarządzania ryzykiem dają bankowi silną pozycję, aby sprostać wyzwaniom spadku aktywności gospodarczej i umocnić pozycję konkurencyjną w obliczu epidemii COVID-19. W kolejnych miesiącach bank jeszcze mocniej postawi na digitalizację i wzrost efektywności” - dodano.

-W obecnej chwili skupiamy się przede wszystkim na rozwoju organicznym i cyfryzacji banku - podkreślił na wtorkowej konferencji Leszek Skiba, p.o. prezesa zarządu Banku Pekao. Jego zdaniem, spółka ma również bardzo dobrą pozycję kapitałową i płynnościową.

Zgodnie z raportem, zysk netto Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. przypadający na akcjonariuszy banku w I kwartale 2020 r. wyniósł 186,9 mln zł i w warunkach porównywalnych wzrósł o 12,5 proc. rdr, głównie dzięki dynamicznemu rozwojowi działalności komercyjnej oraz kontynuowanej ścisłej kontroli kosztów działania.

Nominalny zysk netto był niższy o 22,9 proc. rdr, głównie z powodu zawiązania w I kwartale 2020 r. rezerwy na restrukturyzację zatrudnienia (120 mln zł) oraz na restrukturyzację sieci oddziałów (24 mln zł) a także wyższych odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, związanych z pandemią koronawirusa COVID-19 (około 200 mln zł)” - poinformowano.

Według Leszka Skiby, szczególnie ważna jest także w obecnej chwili dystrybucja środków rządowych, które są niezbędnym wsparciem dla klientów banku. Środki te uchronią bowiem wiele firm przed trudną sytuacją finansową, a miejsca pracy przed likwidacją.

Jak wyjaśniono, dzięki działalności komercyjnej grupy, wyrażonej wzrostem finansowania działalności klientów o 7,7 proc. rdr oraz zobowiązań wobec klientów o 10,7 proc. rdr, (w tym depozytów detalicznych o 13,3 proc. rdr) suma bilansowa przekroczyła 217 mld zł.

Grupa Kapitałowa Banku Pekao S.A. utrzymywała solidną bazę kapitałową (łączny współczynnik kapitałowy TCR wyniósł 16,4 proc. na koniec marca 2020 r.) oraz bezpieczny profil płynnościowy, odzwierciedlony relacją kredytów netto do depozytów w wysokości 88,2 proc. Pozwala to, w powiązaniu z wysokim poziomem kapitałów na dalszy solidny i stabilny rozwój działalności Grupy” - czytamy w raporcie.

-Zanotowaliśmy też 125 tys. nowych rachunków bieżących, to solidny wynik. Jednocześnie ten wzrost został osiągnięty w kanałach mobilnych, czyli transformacja cyfrowa, która jest dla nas istotna, jest realizowana. 22 proc. tych nowych rachunków zostało zainicjowanych w kanałach cyfrowych - dodał Leszek Skiba.

Zgodnie z publikacją dochody z działalności operacyjnej grupy osiągnięte w I kwartale 2020 r. wyniosły 2 mld 71,8 mln zł i były wyższe o 6,4 proc. od dochodów osiągniętych w I kwartale 2019 r., głównie dzięki przyspieszeniu dynamiki dochodów podstawowych (wzrost o 7,3 proc. r/r).

Dynamika dochodów komercyjnych, na które składają się dochody z produktów grupy oferowanych w sieci banku, wyniosła 11 proc. rdr kompensując spadek pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych netto.

-Mamy świadomość obniżki stóp procentowych i wyzwaniem biznesowym będzie dla nas przegląd polityki cenowej - podkreślił podczas konferencji Leszek Skiba.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 mld 428,3 mln zł i był wyższy o 127,9 mln zł, tj. 9,8 proc. w porównaniu z wynikiem osiągniętym w I kwartale 2019 r., głównie dzięki wyższym wolumenom, zarówno kredytowym, jak i depozytowym oraz wyższej marży.

Pozytywna dynamika działalności komercyjnej pozwoliła zminimalizować efekt spadku oprocentowania portfela obligacji skarbowych. Wynik z tytułu prowizji i opłat osiągnięty w I kwartale 2020 r. wyniósł 614,4 mln zł i był wyższy o 10,8 mln zł tj. 1,8 proc. w porównaniu z wynikiem osiągniętym w I kwartale 2019 r., głównie dzięki wyższym przychodom związanym z transakcjami walutowymi z klientami, spowodowanym wzrostem wolumenu transakcji we wszystkich segmentach biznesowych oraz wyższym prowizjom z działalności brokerskiej i pozostałym prowizjom transakcyjnym” - informuje bank.

Pozostałe dochody wyniosły 29,1 mln zł i były niższe o 13,7 mln zł w porównaniu do I kwartału 2019 r., na co wpływ miał spadek wyceny udziałów w VISA Inc., rezerwa restrukturyzacyjna dotycząca likwidacji oddziałów oraz darowizna przekazana na rzecz szpitali na wsparcie walki z pandemią koronawirusa COVID-19.

Szef Pekao zaznaczył jednocześnie, że pierwszy kwartał 2020 roku jest zapowiedzią trudnego dla światowej i polskiej gospodarki roku, ale bank wchodzi w ten okres bardzo dobrze przygotowany, z odpowiednio zbilansowanym profilem biznesowym, wysoko skapitalizowany, z dobrej jakości portfelem kredytowym.

Koszty z działalności operacyjnej w I kwartale 2020 r. wyniosły 999,6 mln zł i z wyłączeniem kosztów rezerw restrukturyzacyjnych były wyższe o 0,7 proc. rdr, znacząco poniżej inflacji oraz pomimo kosztów ponoszonych inwestycji w transformację operacyjną i cyfryzację oraz dodatkowych kosztów ponoszonych w związku z pandemią koronawirusa” - napisano.

Dodano, że nominalnie koszty były wyższe o 140,9 mln zł, tj. 16,4 proc. w porównaniu do kosztów osiągniętych w I kwartale 2019 r., głównie ze względu na zawiązanie rezerwy na restrukturyzację zatrudnienia i restrukturyzację sieci oddziałów w wysokości 134,6 mln zł.

PAP/ as/kp

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze