Informacje

PKO BP / autor: fot. Fratria
PKO BP / autor: fot. Fratria

503 mln zysku grupy PKO BP

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 28 maja 2020, 07:27

  • 0
  • Powiększ tekst

Zysk netto grupy PKO BP w pierwszym kwartale 2020 roku spadł do 503 mln zł z 862 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się proc. 5,4 proc. poniżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 531,9 mln zł.

Oczekiwania trzynastu biur maklerskich, co do zysku netto za I kwartał, wahały się od 402 mln zł do 730 mln zł.

Saldo rezerw wyniosło łącznie w pierwszym kwartale 2020 roku 692 mln zł, podczas gdy analitycy spodziewali się odpisów o na poziomie 685,5 mln zł. Oczekiwania wahały się w przedziale od 516 mln zł do 823,1 mln zł.

Grupa ujęła wpływ COVID-19 na pogorszenie jakości portfela kredytowego w wysokości 228 mln zł z czego wpływ na wynik z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe wyniósł 206 mln zł.

Bank zapowiedał wcześniej, że dokona konserwatywnego odpisu z tytułu Covid-19 na prognozowane pogorszenie jakości portfela kredytowego grupy oraz innych aktywów finansowych w kwocie nie niższej niż 215 mln zł.

Koszt ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych wyniósł w I kwartale 85 mln zł.

Bank podał, że w wynikach I kwartału ujął odpis z tytułu utraty wartości posiadanych akcji Banku Pocztowego w wysokości 90 mln zł, a w wyniku z operacji finansowych wyceny akcji VISA Inc. w kwocie minus 55 mln zł.

Dodatkowo bank ujął koszty wynikające z orzeczenia TSUE dotyczącegoprawa konsumenta do obniżenia kosztu kredytu w przypadku spłaty kredytu przed terminem określonym w umowie kredytowej w kwocie 138 mln zł.

Wynik odsetkowy banku w pierwszym kwartale wyniósł 2.703 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie 2.682,2 mln zł (w przedziale oczekiwań 2.572 - 2.750 mln zł).

Wynik z prowizji w I kwartale 2020 roku wyniósł 886 mln zł i był 13 proc. powyżej szacunków rynku, który spodziewał się 784,4 mln zł (oczekiwania wahały się od 736 mln zł do 853,5 mln zł).

Koszty działania w I kwartale wyniosły 1.838 mln zł, czyli były zgodne z konsensusem (1.844,2 mln zł).

PAP Biznes/ as/

Powiązane tematy

Komentarze