Informacje

Portfel / autor: Fratria
Portfel / autor: Fratria

Polacy żyją za mniej niż 2 tys. złotych

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 5 czerwca 2020, 16:40

  • 4
  • Powiększ tekst

Statystyczny Polak miesięcznie na swoje wydatki posiada 1819 zł - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Tyle wynosi dochód rozporządzalny za 2019 roku, czyli pieniądze na wydatki pomniejszone o podatki i składki na ubezpieczenia.

Oznacza to wzrost o 5 proc. w stosunku do poprzedniego roku. Po odliczeniu obowiązkowych wydatków do portfela przeciętnego Polaka trafia 1252 zł. Tym samym obowiązkowe wydatki stanowiły ok. 68,8 proc. naszych dochodów. Dla porównania, w 2005 roku stanowiło to 95,5 proc. budżetu statystycznego Polaka.

W 2018 roku dochód rozporządzalny wynosił 1693 zł przy jednoczesnych obowiązkowych wydatkach na poziomie 1187 zł. Natomiast w 2015 roku dochód sięgnął poziomu 1386 zł, wydatki - 1091 zł.

W 2019 roku nadal utrzymywało się relatywnie duże zróżnicowanie przeciętnych miesięcznych dochodów i wydatków pomiędzy różnymi grupami społeczno-ekonomicznymi gospodarstw domowych. Podobnie jak w latach poprzednich, najwyższy przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwach domowych (2174 zł) oraz przeciętne miesięczne wydatki (1472 zł) na osobę wystąpiły w gospodarstwach osób pracujących na własny rachunek poza gospodarstwem rolnym. W tej grupie gospodarstw domowych – w porównaniu do przeciętnej dla ogółu gospodarstw domowych w Polsce – zarówno dochód, jak i wydatki były wyższe, odpowiednio o 19,5 proc. i o 17,6 proc. (w 2018 r. odpowiednio o 18,8 proc.i o 17,9 proc.) - podaje GUS.

Najniższym przeciętnym miesięcznym dochodem rozporządzalnym na 1 osobę w 2019 r. dysponowały gospodarstwa domowe rencistów. Ich przeciętny dochód na 1 osobę wyniósł 1498 zł i był o 17,7 proc. niższy od średniej ogólnopolskiej (w 2018 r. niższy o 20,0 proc.). Najniższe przeciętne wydatki na 1 osobę odnotowano natomiast w gospodarstwach domowych rolników (914 zł) i były one o 27,0 proc. niższe od średnich wydatków dla gospodarstw ogółem (w 2018 r. – niższe o 26,5 proc.).

Czytaj też: Prawie 1/4 firm nie odbuduje finansów przez rok

Dochód rozporządzalny to suma bieżących dochodów gospodarstwa domowego ze wszystkich źródeł pomniejszona o zaliczki na podatek dochodowy, podatki (np. od dochodów z własności) oraz o składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

KG/Fakt, Money.pl, GUS

Powiązane tematy

Komentarze