Informacje

Zielona transformacja – z wiatrem  / autor: fot. Energa
Zielona transformacja – z wiatrem / autor: fot. Energa

„Zielona transformacja” – z wiatrem

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 17 lipca 2020, 13:10

  • 1
  • Powiększ tekst

Moce wytwórcze Energi są coraz bardziej zielone. Udział odnawialnych źródeł w zainstalowanych mocach wytwórczych Grupy Energa wzrósł do 39%. W lipcu br. rozpoczęto eksploatację nowoczesnej farmy wiatrowej zbudowanej na terenach pokopalnianych w Przykonie (woj. wielkopolskie). Jest to pierwsza inwestycja oddana do użytku po konsolidacji Energi z PKN ORLEN.

Tam, gdzie wydobywano węgiel, w gminie Przykona, postawiono dziewięć turbin o łącznej mocy ponad 31 MW. Jest to szósta farma wiatrowa eksploatowana przez Energę OZE. Moc zainstalowana w aktywach wiatrowych spółki wzrosła do ok. 242 MW. Szacowana łączna średnia roczna produkcja produkcji energii elektrycznej z wiatru wzrośnie do poziomu 0,5 TWh.

PKN ORLEN, po przejęciu Energi, stał się jednym z największych w Polsce producentów energii z odnawialnych źródeł. Planowane są koleje inwestycje „zielonej energii”. Na terenach pokopalnianych ma być utworzone Centrum OZE, z wykorzystaniem różnych technologii wytwarzania energii elektrycznej.

  • Konsekwentnie budujemy koncern multienergetyczny, który będzie regionalnym liderem zielonej transformacji – mówi Daniel Obajtek, prezes Zarządu PKN ORLEN. - Przejęcie Energi przez Grupę ORLEN było w tym kontekście niezwykle istotne, przyspieszając realizację strategicznych celów obu podmiotów w obszarze nisko- i zeroemisyjnych mocy wytwórczych.

Doświadczenie zdobyte przy projektowaniu i realizacji farmy jest będzie przydatne w planowanych inwestycjach. Dotyczy to nie tylko turbin wiatrowych instalowanych na lądzie oraz farm fotowoltaicznych. Grupa ORLEN jest zaangażowana w przygotowanie do realizacji bardzo dużego projektu offshore - morskiej farmy wiatrowej (MFW), zlokalizowanej na Bałtyku.

OZE jest mocnym segmentem wytwarzania energii. Grupa Energa pozyskuje energię z różnych źródeł odnawialnych - z bezpośredniego wykorzystania energii wiatru, wody, promieniowania słonecznego, biomasy. Zarządza największą w kraju przepływową elektrownią wodną we Włocławku, 44 małymi elektrowniami wodnymi (zlokalizowanymi głównie w północnej Polsce), elektrownią szczytowo-pompową w Żydowie. Eksploatuje 6 farm wiatrowych i 2 farmy fotowoltaiczne, w tym jedną z największych tego typu instalacji w Polsce - PV Czernikowo k. Torunia. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok.1,4 GW.

W ubiegłym roku Energa odnotowała jeden z najwyższych w historii wolumenów energii wytworzonej z wiatru. W 2019 roku udział wytworzonej energii elektrycznej z OZE wyniósł 38%. Jest to największy udział procentowy wśród polskich grup energetycznych w produkcji energii elektrycznej z OZE odniesionej do całego wolumenu wytwarzanej energii. – Systematycznie zwiększamy udział odnawialnych źródeł w swoich zasobach, posiadając duży, zdywersyfikowany portfel aktywów i długofalowe plany inwestycyjne - mówi Jacek Goliński, prezes Zarządu Energi SA. - Szacujemy, że na 300 ha, na których powstała farma Przykona, można wybudować aktywa o łącznej mocy ok. 150 MW. Jedną z inwestycji, które bierzemy pod uwagę w tej lokalizacji jest między innymi farma fotowoltaiczna o mocy ok. 20 MW.

Zastosowane nowoczesne turbiny Vestas V-126 pozwalają na generację energii już przy prędkości wiatru już 3 m/s. Wybudowano także niezbędną infrastrukturę, m.in. linie kablowe średniego napięcia, linie światłowodowe, drogi dojazdowe, place manewrowe oraz stację transformatorową. Dzięki wygranej aukcji OZE na dostarczenie 1,2 mln MWh (w perspektywie roku 2034), produkowana „zielona energia” trafia już na rynek komercyjny. Dla Gminy Przykona inwestycje energetyczne to szansa na rozwój gospodarczy, niwelują degradację środowiska w skali lokalnej. Warto podkreślić, że w trakcie realizacji inwestycji w dużym zakresie wykorzystano potencjał lokalny (np. beton z miejscowej wytwórni, kruszywo z kopalni żwiru, materiały z lokalnych hurtowni, usługi transportowe, geodezyjne i budowlane). Wpływy z podatków w znacznym stopniu mogą poprawić kondycję budżetu Gminy (ok. 0,74 mln zł – roczny podatek od nieruchomości).

(JD)

Grupa Energa była Partnerem Gali 10. Urodzin wPolityce.pl, podczas której rozdano statuetki Biało – Czerwonych Róż.

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze