Informacje

Adam Glapiński / autor: PAP
Adam Glapiński / autor: PAP

Glapiński: zyski banków powinny kredytować gospodarkę

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 23 lipca 2020, 19:20

    Aktualizacja: 23 lipca 2020, 19:33

  • 1
  • Powiększ tekst

Ważne jest, aby środki uwolnione z bufora ryzyka systemowego i zyski wypracowane przez banki w ubiegłym roku zostały wykorzystane na kredytowanie gospodarki i pokrycie strat, których należy się spodziewać w najbliższych kwartałach, a nie były wypłacane w postaci dywidend - uważa prezes NBP Adam Glapiński

Zważywszy na szeroki zakres instrumentów uruchamianych przez instytucje publiczne na rzecz systemu bankowego, pożądane byłoby zwiększenie zaangażowania banków w działania wspierające kredytobiorców, a tym samym gospodarkę. Ważne jest, aby środki uwolnione z bufora ryzyka systemowego i zyski wypracowane przez banki w ubiegłym roku zostały wykorzystane na kredytowanie gospodarki i pokrycie strat, których należy się spodziewać w najbliższych kwartałach, a nie były wypłacane w postaci dywidend - czytamy w pełnym tekście przemówienia szefa banku centralnego, wygłoszonego w Sejmie w czwartek podczas przedstawiania sprawozdania z działalności NBP za rok 2019. - Apelowałbym również o to, aby zadeklarowane przez banki tzw. wakacje kredytowe należycie uwzględniały potrzeby kredytobiorców dotkniętych skutkami pandemii - dodał Glapiński.

Prezes podkreślił również, że NBP zagwarantował odpowiednią płynność banków - przez operacje repo, obniżkę stopy rezerwy obowiązkowej i skup obligacji na rynku wtórnym.

Umożliwiliśmy także bankom refinansowanie kredytów dla przedsiębiorstw, wprowadzając tzw. kredyt wekslowy. Weksle, które banki pozyskują jako zabezpieczenie kredytów, mogą być zdyskontowane w NBP. Wprowadzając ten instrument, inicjatywę skorzystania z niego pozostawiliśmy bankom. Ta forma wsparcia jest przeznaczona zwłaszcza dla tych banków, dla których barierą zwiększenia podaży kredytu jest jego finansowanie - czytamy w wystąpieniu prezesa NBP.

Łukasz Pawłowski, PAP, mw

Powiązane tematy

Komentarze