Informacje

Pociąg PKP Cargo / autor: Mat. Pras.
Pociąg PKP Cargo / autor: Mat. Pras.

Powolna normalizacja w przewozach towarowych

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 28 sierpnia 2020, 16:30

  • 0
  • Powiększ tekst

W lipcu 2020 roku wolumen przewozów towarów na rynku kolejowym w Polsce zwiększył się drugi miesiąc z rzędu w ujęciu masy towarowej i trzeci miesiąc z rzędu w ujęciu pracy przewozowej

Wynikało to m.in. ze stopniowej normalizacji życia gospodarczego po okresie „lockdownu” spowodowanego pandemią COVID-19. Znalazło to odzwierciedlenie m.in. we wzroście produkcji przemysłowej (+3,4 proc. m/m, w wartościach bezwzględnych powrót blisko wartości notowanych przed pandemią), ponownemu zwiększeniu zużycia energii elektrycznej, wzroście produkcji wyrobów sektora hutniczego oraz wolumenu przeładunków kontenerów w portach morskich.

Choć w ujęciu rok do roku rynek w dalszym ciągu pozostawał w silnym trendzie spadkowym, to w wartościach bezwzględnych wolumen przewozów w lipcu 2020 roku był drugim najwyższym od początku 2020 roku, zarówno w ujęciu masy towarowej, jak i pracy przewozowej. W lipcu 2020 roku rynek kolejowych przewozów towarowych w Polsce pozostawał w trendzie spadkowym r/r. Jednocześnie w wartościach bezwzględnych wolumen przewozów wyniósł w lipcu 2020 roku 18,2 mln ton, tj. pomimo spadku r/r drugi raz z rzędu zwiększył się silnie względem poprzedniego miesiąca (+7,3 proc. m/m).

W lipcu 2020 roku wykonana przez rynek praca przewozowa skurczyła się r/r w nieco mniejszym stopniu, do poziomu 4,2 mld tkm (-10,0 proc. r/r). Równocześnie trzeci miesiąc z rzędu odnotowano wzrost pracy przewozowej w ujęciu miesiąc do miesiąca (+4,8 proc. m/m).

Łącznie w pierwszych siedmiu miesiącach br. przetransportowano 120,7 mln ton towarów (-12,2 proc. r/r). Wykonana przez kolej praca przewozowa wyniosła 27,9 mld tkm (-13,4 proc. r/r).

Grupa PKP CARGO w lipcu 2020 roku przetransportowała na polskim rynku 6,9 mln ton towarów (-16,7 proc. r/r), a praca przewozowa wyniosła 1,7 mld tkm (-21,1 proc. r/r). Kolejny miesiąc z rzędu Grupa PKP CARGO zanotowała natomiast wzrost przewozów miesiąc do miesiąca. W ujęciu masy towarowej przewozy Grupy zwiększyły się m/m o 8,2 proc., a względem pracy przewozowej wzrosły o 1,4 proc. m/m. Grupa odnotowała w lipcu zwiększone m/m przewozy: węgla kamiennego (+13,4 proc.), kamienia, żwiru i wapna (+6,1 proc.), koksu i węgla brunatnego (+20,7 proc.), nawozów sztucznych (+17,5 proc.), drewna i wyrobów z drewna (+14,8 proc.) oraz towarów z segmentu pozostałe ładunki (+31,4 proc.).

Polska gospodarka wychodzi z dołka, w jaki wpadła na skutek lockdownu i to widać na rynku kolejowym, zwłaszcza w segmencie ładunków masowych. To właśnie spadki przewozów towarów masowych, zwłaszcza dużo mniejsze zamówienia na węgiel ze strony energetyki z powodu zmniejszenia produkcji energii elektrycznej, były przyczyną naszych słabszych wyników w pierwszej połowie roku – mówi Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A. – Te straty nie zostały jednak jeszcze całkowicie odrobione, dlatego wielkość przewozów PKP CARGO i całego sektora kolejowego jest jeszcze niższa niż w 2019 roku – dodaje prezes Warsewicz.

W sumie w okresie styczeń-lipiec 2020 roku Grupa PKP CARGO przewiozła na krajowym rynku 46,3 mln ton towarów (-20,6 proc. r/r), a praca przewozowa wyniosła 11,7 mld tkm (-20,7 proc. r/r).

Czyta też:Wyniki PKP Cargo pod presją pandemii

PKP Cargo/KG

Powiązane tematy

Komentarze