Informacje

zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay
zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay

W czwartek rozpoczną pracę zespoły robocze w spółkach węglowych

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 7 października 2020, 13:20

  • 0
  • Powiększ tekst

Zespoły robocze, których zadaniem będzie wypracowanie szczegółów Umowy społecznej dotyczącej zasad transformacji górnictwa, mają w czwartek rozpocząć pracę w czterech spółkach węglowych. Chodzi o: Polską Grupę Górniczą, Tauron Wydobycie, Węglokoks Kraj oraz Lubelski Węgiel Bogdanka. Rekomendacje zespołów powinny być znane do końca listopada

Powołanie zespołów jest następstwem zawartego 25 września w Katowicach porozumienia między stroną społeczną a delegacją rządową. Uzgodniono wówczas, że do 15 grudnia br. zostanie opracowana Umowa społeczna, regulująca funkcjonowanie sektora górnictwa węgla kamiennego. Umowa, która będzie przedstawiona Komisji Europejskiej, określi m.in. mechanizm finansowania górnictwa.

Czytaj też: Energetyka po nowemu… a co z węglem?

Szczegółowe propozycje do Umowy mają wypracować zespoły robocze w czterech spółkach węglowych. Chodzi o: Polską Grupę Górniczą, Tauron Wydobycie, Węglokoks Kraj oraz Lubelski Węgiel Bogdanka. Jak wynika ze skierowanego do szefów tych firm pisma resortu aktywów państwowych, w każdej ze spółek będą powołane trzy zespoły: geologiczno-technologiczny, do spraw likwidacji majątku pokopalnianego oraz do spraw społecznych. Przewodniczącym każdego zespołu ma być przedstawiciel zarządu danej spółki, a w skład każdej z grup wejdą m.in. przedstawiciele związków zawodowych oraz katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu, który monitoruje sytuację w krajowym górnictwie oraz rynek węgla. Zespoły mają rozpocząć pracę w czwartek, a zakończyć do 30 listopada. Postępy prac mają być raportowane co tydzień.

W czwartkowej inauguracji pracy zespołów spodziewany jest udział pełnomocnika rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa, wiceministra aktywów państwowych Artura Sobonia. Przedstawiciele resortu jak dotąd nie potwierdzili oficjalnie, czy wiceminister będzie w czwartek w Katowicach.

Zgodnie z założeniami, celem zespołu ds. likwidacji majątku pokopalnianego jest wypracowanie modelu likwidacji kopalń. Chodzi m.in. o oszacowanie wartości kopalnianego majątku, przegląd stanu prawnego nieruchomości, oszacowanie kosztów likwidacji oraz przygotowanie harmonogramu zbywania majątku.

Czytaj też: Francja zmuszona, by ponownie postawić na węgiel

Zespół ds. społecznych ma wypracować model osłon socjalnych i sytemu alokacji pracowników oraz model redukcji zatrudnienia - na potrzeby Komisji Europejskiej. Wśród szczegółowych tematów prac zespołu będzie m.in. rewizja zasad organizacji pracy w kopalniach oraz określenie możliwości i zasad alokacji pracowników, a także ilości osób chcących skorzystać z osłon socjalnych - urlopów przedemerytalnych czy odpraw pieniężnych.

Ponadto, zespół ds. społecznych ma określić kwalifikacje i wiek pracowników oraz ilość osób w wieku emerytalnym przedemerytalnym, a także przygotować harmonogram przewidywanych odejść z pracy (w tym odejść na emerytury). Grupa robocza ma również wypracować propozycje zmian układów zbiorowych pracy, regulaminów pracy oraz zmian legislacyjnych dotyczących prawa pracy i ustawy o funkcjonowaniu górnictwa. Określone będą też koszty funkcjonowania systemu osłon socjalnych oraz obszary zamieszkania pracowników w aspekcie alokacji miejsc pracy. Analizowane będą możliwości pozyskania środków na przekwalifikowania zawodowe pracowników.

Celem zespołu geologiczno-technologicznego jest określenie harmonogramu produkcji w poszczególnych kopalniach wraz z określeniem parametrów jakościowych, niezbędnych inwestycji i możliwości zbytu. Chodzi m.in. o wypracowanie metodologii identyfikacji zasobów, a także analizę ich ilości i parametrów jakościowych oraz możliwości lokowania węgla na rynku, wraz ze wskazaniem jego odbiorców. Zespół ma też przeanalizować sprawy inwestycji oraz wydajności, wykorzystania maszyn i urządzeń. Ma też określić możliwości uzasadnionej ekonomicznie eksploatacji węgla oraz ocenić stosowane technologie pod kątem technicznym i kosztowym.

Czytaj też: Koniec wydobycia węgla do 2049 roku?

25 września powołany przez działające na Śląsku związki zawodowe Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy i delegacja rządowa podpisały porozumienie ws. zasad i tempa transformacji górnictwa. Uzgodniono, że ostatnia kopalnia węgla kamiennego na Śląsku ma zakończyć działalność w 2049 r. Zgodnie z ustaleniami, obecnie pracujący górnicy mają mieć zagwarantowaną pracę do emerytury, a jeśli nie będzie to możliwe – zostaną objęci osłonami socjalnymi. Rząd powoła pełnomocnika ds. społeczno-gospodarczej transformacji terenów pogórniczych. Treść porozumienia ma być teraz notyfikowana w Komisji Europejskiej.

PAP

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze