Informacje

autor: Fratria
autor: Fratria

PZU chce kupić od Orlenu towarzystwa ubezpieczeniowe

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 4 września 2023, 12:28

  • 0
  • Powiększ tekst

PZU zawarło z Orlenem warunkową umowę nabycia wszystkich udziałów w Polskim Gazie Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych oraz Polskim Gazie Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie – poinformowało PZU. Realizacja umowy pozwoli zwiększyć przypis składki grupy o 180 mln zł.

Zakup PG TUW i PG TUW na Życie to kolejny istotny krok ku osiągnięciu naszych celów strategicznych, obejmujących m.in. wzrost przychodów z ubezpieczeń oraz aktywów pod zarządzaniem. Realizacja tej umowy pozwoli zwiększyć przypis składki Grupy PZU o 180 mln zł, a także wartość zarządzanych przez nas środków zgromadzonych przez uczestników PPE o ponad 190 mln zł. Oznacza to również zacieśnienie współpracy między największymi w Polsce i Europie Środkowej konglomeratami - energetycznym i finansowym. Jestem przekonana, że kooperacja Grupy PZU i Grupy Orlen pozytywnie wpłynie na rozwój biznesu obu partnerów” - powiedziała Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU.

Umowa to wypełnienie postanowień listu intencyjnego z 9 listopada 2022 r., w którym PZU zadeklarował chęć nabycia, a PKN Orlen zbycia 100 proc. udziałów Polskiego Gazu TUW, które jest także właścicielem Polskiego Gazu TUW na Życie. Transakcja obejmuje też trzyletnią umowę ramową, regulującą warunki współpracy obu stron, w tym realizację odnowień polis ubezpieczeniowych znajdujących się obecnie w portfelach PG TUW i PG TUW na Życie.

Konsekwentnie i z powodzeniem budujemy pozycję ubezpieczyciela pierwszego wyboru dla klientów korporacyjnych. Wykorzystamy naszą siłę kapitałową oraz ogromne doświadczenie i know-how lidera branży, by zapewnić Grupie Orlen i jej pracownikom najlepszą dostępną na polskim rynku ochronę ubezpieczeniową, także poprzez kontynuację usług świadczonych obecnie przez towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych Polski Gaz” - dodała Małgorzata Sadurska, członek zarządu PZU nadzorująca m.in. pion klienta korporacyjnego.

W najbliższych miesiącach planowane jest złożenie wniosku do UOKiK oraz KNF w sprawie wyrażenia niezbędnych zgód formalnych. Zakończenie procesu przejęcia Polski Gaz TUW przez PZU planowane jest na grudzień br.

Polski Gaz TUW zapewnia kompleksową obsługę ubezpieczeniową dla branży gazowniczej i energetycznej od 2016 r. Został założony przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, które od 2 listopada 2022 r. jest częścią Grupy Orlen. Towarzystwo oferuje m.in. ubezpieczenia mienia, komunikacyjne, OC i ochronę prawną dla firm z branży gazowniczej i wydobywczej oraz produkty dotyczące bezpieczeństwa osobistego dla klientów indywidualnych.

Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie prowadzi działalność operacyjną od grudnia 2019 r. Został utworzone przez PG TUW w celu zawierania umów grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym w formie pracowniczego programu emerytalnego dla spółek z Grupy Orlen.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość jej skonsolidowanych aktywów wyniosła 436,12 mld zł w 2022 r. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

Czytaj także: Kolejny krok dla budowy SMR w Ostrołęce

ISBnews/rb

Powiązane tematy

Komentarze